Wat is de betekenis van Foucault?

1933
2023-03-21
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Foucault

Foucault - Jean Bernard Léon, Fransch physicus; * 1819 te Parijs, ✝ 1868 aldaar. Reeds jong toonde hij belangstelling voor de natuur- en scheikunde. In 1845 werd hij wetenschappelijk redacteur van het Journal des Débats, in 1855 physicus aan de Parijsche sterrenwacht. Van 1851 dateert zijn bekende slingerproef (zie onder), in 1854 mat...

Lees verder
1930
2023-03-21
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

Foucault

(Léon) Frans sterrenkundige, ° 1819 en † 1868 te Parijs; bewees de aswenteling der aarde door de Slingerproef van F., waarbij het slingervlak van de meridiaan afweek.

1870
2023-03-21
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Foucault

Foucault (Jean Bernard Léon), een Fransch natuurkundige, geboren te Parijs den 18den September 1819, studeerde aanvankelijk in de geneeskunde, maar legde zich inzonderheid toe op de natuurkunde en werd adsistent bij Donné en Fizeau, — voorts in 1845 redacteur van het wetenschappelijk gedeelte van het „Journal des Débats” en legde zich tevens met ij...

Lees verder