2019-10-16

Fort bij Aalsmeer

Het voorm. fort bij Aalsmeer (Aalsmeerderdijk ong.) is een omgracht fort van de Stelling van Amsterdam, aangelegd ter verdediging van een acces (Haarlemmermeerringvaart). Het in 1893-'95 opgeworpen aardwerk kreeg in 1904 een langgerekt bomvrij hoofd- en voorgebouw (met observatiekoepel), geflankeerd door afzonderlijke hefkoepels. Bij dit aan het eind van de dwars door de Haarlemmermeer lopende Geniedijk gelegen fort ligt een nevenbatterij.