Wat is de betekenis van Botje bij botje leggen?

2024-07-14
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

Botje bij botje leggen

samen ieder een deel betalen

2024-07-14
Pierewaaien (Quiz)

Genootschap Onze Taal (2001)

Botje bij botje leggen

Waar komt de uitdrukking botje bij botje leggen vandaan? a Uit de visserij. In de tijd dat er nog veel aan ruilhandel werd gedaan, was de bot een veelvoorkomende vissoort in de Noordzee. Vissen waren een geliefd betaalmiddel. Om de betaling zo precies mogelijk te laten verlopen, werden eerst de grote vissen en later de kleine botjes bij elkaar gele...

2024-07-14
Signalement van sprekende zegswijzen

A. Houwelink ten Cate (1977)

botje bij botje leggen

Botje bij botje leggen wil zeggen: kleine sommen gelds bijeenbrengen om gezamenlijk iets te betalen. Botje was in de middeleeuwen (tot ongeveer 1490) de benaming voor een zilveren muntstuk dat in verschillende Nederlandse gewesten in omloop was en in de regel gelijk was aan vier duiten of een halve stuiver. Het woord zelf is een afkorting van botdr...

2024-07-14
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

Botje bij botje leggen

elk zijn aandeel in de algemene kosten bijdragen en zodoende gezamenlijk het gelag betalen; bij uitbreiding toegepast op allerlei uitgaven die uit gemeenschappelijke (kleine) bijdragen bestreden worden. Een botje was een zilveren muntstuk, gedurende de middeleeuwen (tot ongeveer 1490) in verschillende Nederlandse gewesten in omloop, meestal gelijk...

2024-07-14
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

Botje bij botje leggen

D.w.z. elk zijn aandeel in de gemeene kosten, zijn inleg storten, en zoodoende gezamenlijk het gelag betalen. Bij uitbreiding toegepast op allerlei uitgaven, die uit gemeenschappelijke (kleine) bijdragen bestreden worden. Onder een botje verstond men een penning, een zilveren muntstuk, gedurende de middeleeuwen (tot ongeveer 1490) in verschi...

2024-07-14
Levende taal verklarend woordenboek

T. Pluim (1921)

Botje bij botje leggen

elk zijn aandeel bijdragen in de vertering. Een botje was oudtijds een zilveren geldstukje van ± 5 ct. waarde. Het heette eigenlijk botdrager, d. i. vat of kuipdrager; ons oude botte is het Fr. botte, en dit van ’t Lat. butta\ leeren zak of kuip. ’t Muntstukje vertoonde nl. een leeuw, die een helm droeg, maar in welk hoofddeksel...

2024-07-14
Woorden en uitdrukkingen verklaard

Dr. C.H. PH. Meijer (1919)

Botje bij botje leggen

In deze uitdrukking is botje de benaming van een oud zilver muntstuk, dat de helft van de waarde had van een bot, en dus in bet. te vergelijken is met: een kleine cent (of klein centje) voor: een halve cent. De waarde was +/_ 21/2 cent. De bot zelve heette volledig botdrager, dus genoemd naar den beeldenaar voorstellende een gehelmde leeuw, wiens h...

2024-07-14
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

Botje bij botje leggen

elk zijn aandeel in de algemene kosten bijdragen en zodoende gezamenlijk het gelag betalen; bij uitbreiding toegepast op allerlei uitgaven die uit gemeenschappelijke (kleine) bijdragen bestreden worden. Een botje was een zilveren muntstuk, gedurende de middeleeuwen (tot ongeveer 1490) in verschillende Nederlandse gewesten in omloop, meestal gelijk...