Wat is de betekenis van folteren?

2019
2022-12-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

folteren

folteren - Werkwoord 1. (ov) een gevangene onderwerpen aan lichamelijke en/of geestelijke pijniging, voornamelijk teneinde informatie los te krijgen De Amerikaanse militairen hebben hun gevangenen in Guantanamo en Abu Ghraib in strijd met de Geneefse conventies gefolterd. Synoniemen...

Lees verder
2018
2022-12-04
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

folteren

folteren - regelmatig werkwoord uitspraak: fol-te-ren 1. iemand kwellen met pijn of iets anders, om hem ergens toe te dwingen ♢ ze hebben hem gefolterd tot hij begon te praten Regelmatig werkwoord: fol-te-ren ik folt...

Lees verder
1981
2022-12-04
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Folteren

is het kwellen of martelen met folterwerktuigen (b.v. pijnbank, radbraken), vooral met het doel iemand bekentenissen af te dwingen. De foltering is bekend uit de Oudheid (de christenen werden er vaak aan onderworpen), maar ook uit de Middeleeuwen; zelfs tot in de 18de eeuw was zij algemeen gebruikelijk. Het folteren is echter een ernstige inbreuk o...

Lees verder
1973
2022-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

folteren

(folterde, heeft gefolterd), (overg.) pijnigen, martelen, (eig. en fig.) kwellen: folterende pijnen; een folterende onzekerheid.

1952
2022-12-04
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Folteren

v., folterje, tamtearje, tantearje.

1950
2022-12-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Folteren

(folterde, heeft gefolterd), pijnigen, martelen, eig. en fig., kwellen: folterende pijnen; een folterende onzekerheid. FOLTERING, v. (-en). FOLTERKAMER, v. (-s); ...KOORD, o. (-en); ...PAAL, m. (...palen); ...TUIG, o. (-en), ...WERKTUIG, o. (-en), toestel om te pijnigen.

1937
2022-12-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

folteren

folterde, h. gefolterd (Duits foltern [Lat. poletrus = veulen, folterwerktuig]: met grote wreedheid martelen; pijnigen).

1919
2022-12-04
uitdrukkingen

Woorden en uitdrukkingen verklaard

Folteren

niet in het mnl.; eerst later ontleend aan het hgd. folteren, dat afgeleid is van mlat. pulletrua — veulen, evenals equuleus (van equus = paard) gebruikt voor folterbank om den vorm. Bij ons bestond ook het woord paard voor de pijnbank, terwijl fra. chenalet, en dial. ook ons woord paard werden gebruikt voor: schraag. Paard ook steuninrichtin...

Lees verder
1911
2022-12-04
pluim

Keur van Nederlansche woordafleidingen

Folteren

Een folter is in ’t Hgd. een pijnbank, in ’t Lat. pulletrus, poledrus ~ veulen, daar de pijnbank eenigszins den vorm van een veulen had. Ook bij ons komt folter ~ pijnbank een enkele maal voor: ,,Sleept hem op de folter !"

1898
2022-12-04
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Folteren

FOLTEREN, (folterde, heeft gefolterde met uitgezochte wreedheid pijnigen, martelen; kwellen. FOLTERING, v. (-en).

1864
2022-12-04
Nieuw woordenboek der Nederlandsche taal

I.M. Calisch (1864)

Folteren

Folteren, bw. gel. (ik folterde, heb gefolterd), pijnigen, martelen. *...AAR, m. (-s). -STER, v. (-s). *...BANK, v. (-en), pijnbank. *...ING, v. (-en). *...TUIG, o. (-en), toestellen om te pijnigen.

Lees verder
1573
2022-12-04
Etymologicum 1573

Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae

Fólteren

germ. sax . j. pijnighen.

Lees verder