Wat is de betekenis van ervaring?

2018
2022-06-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

ervaring

ervaring - zelfstandig naamwoord uitspraak: er-va-ring 1. wat je op een bepaalde manier voelt of meemaakt ♢ hij vertelde mij zijn ervaringen 1. ervaring hebben [het eerder gedaan hebben]...

Lees verder
1973
2022-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

ervaring

v. (-en), 1. het ervaren, het door ondervinding leren: — als bron van kennis; bij -, door het ervaren, ondervonden te hebben; 2. wat men ervaart of ervaren heeft, ondervinding: een onaangename —; 3. geheel van ondervindingen, en vandaar kennis door ondervinding of waarneming verkregen. zie empirisme.

Lees verder
1952
2022-06-25
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Ervaring

s., ûnderfining; uitkennen weten, by (de) ûnderfining hawwe; hij is een man van —, hy is fan ien Maeije sa âld net.

1950
2022-06-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Ervaring

v. (-en), 1. het ervaren, het door ondervinding leren: ervaring als bron van kennis; — bij ervaring, door het ervaren, ondervonden te hebben. 2. wat men ervaart of ervaren heeft, ondervinding: een onaangename ervaring; zijn ervaringen mededelen. 3. geheel van ondervindingen, en vand. kennis door ondervinding of waa...

Lees verder
1937
2022-06-25
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

ervaring

v. ervaringen (1 het ervaren; het door ondervinding of waarneming leren; 2 hetgeen men ervaren heeft; 3 geheel van kennis, door ervaring of waarneming verkregen): 1. iets, dat ik bij ervaring ken; 2. mijn persoonlijke ervaring van gisteren was ....; 3. levens ervaring opdoen.

Lees verder
1933
2022-06-25
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Ervaring

empirie, → empirisch.

1933
2022-06-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Ervaring

Ervaring - Ervaring is in ruimeren zin elke waarneming of ondervinding, die ons feitenmateriaal aanbrengt voor ons verstandelijk kennen, of ook dit feitenmateriaal zelf. Men onderscheidt dan uiterlijke (physische) en innerlijke (psychologische) ervaring. In engeren zin noemt men ook e. een op waarneming en ondervinding berustend practisch inzicht (...

Lees verder
1916
2022-06-25
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Ervaring

Ervaring - Zie EMPIRIE.

1898
2022-06-25
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Ervaring

zie Ondervinding.

1870
2022-06-25
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Ervaring

Ervaring noemt men zoodanige kennis, welke door juiste, zintuigelijke waarneming verkregen wordt. Inzonderheid geeft men dien naam aan datgene, wat omtrent de natuur op grond van wetenschappelijke waarnemingen of opzettelijk daartoe genomene proeven wordt vastgesteld. Daarom heeft men de natuurkunde met den naam van ervaringsleer bestempeld (zie on...

Lees verder