Wat is de betekenis van ervaring?

2024-07-13
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-13
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

ervaring

ervaring - zelfstandig naamwoord uitspraak: er-va-ring 1. wat je op een bepaalde manier voelt of meemaakt ♢ hij vertelde mij zijn ervaringen 1. ervaring hebben [het eerder gedaan hebben]...

2024-07-13
Zuid-afrikaans woordenboek

H.J. Terblanche - M.A., D. Litt

ervaring

ondervinding.

2024-07-13
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Ervaring

s., ûnderfining; uitkennen weten, by (de) ûnderfining hawwe; hij is een man van —, hy is fan ien Maeije sa âld net.

2024-07-13
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-07-13
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Ervaring

v. (-en), 1. het ervaren, het door ondervinding leren: ervaring als bron van kennis; — bij ervaring, door het ervaren, ondervonden te hebben. 2. wat men ervaart of ervaren heeft, ondervinding: een onaangename ervaring; zijn ervaringen mededelen. 3. geheel van ondervindingen, en vand. kennis door ondervinding of waa...

2024-07-13
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

ervaring

v. ervaringen (1 het ervaren; het door ondervinding of waarneming leren; 2 hetgeen men ervaren heeft; 3 geheel van kennis, door ervaring of waarneming verkregen): 1. iets, dat ik bij ervaring ken; 2. mijn persoonlijke ervaring van gisteren was ....; 3. levens ervaring opdoen.

2024-07-13
Encyclopedie voor Ziel- en Opvoedkunde

Drs. P. Wijkema (1936)

Ervaring

Zin A praktische kennis van het individu ten opzichte van een bepaalde zaak, gegrond op het herhaald waarnemen of persoonlijk beleven. Zin B perceptie. Zie aldaar.

Wil je toegang tot alle 18 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-13
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Ervaring

empirie, → empirisch.