Wat is de betekenis van ervaringsbewijs?

2023
2023-03-23
Woord van de week

Team taaladvies (2023)

ervaringsbewijs

Wie relevante beroepservaring heeft, maar niet over een getuigschrift of diploma beschikt, kan voor bepaalde beroepen een ervaringsbewijs krijgen. Dat is een officieel bewijs van de Vlaamse overheid dat aantoont dat een (kandidaat-)werknemer over de nodige competenties beschikt. In Vlaanderen kun je voor 26 beroepen – waaronder industrieel sc...

Lees verder
2020
2023-03-23
Neologismen

Instituut voor de Nederlandse Taal (2020)

ervaringsbewijs

bewijs van werkervaring en vakbekwaamheid voor iemand zonder relevant diploma Veel mensen doen al werkende ervaring op, maar kunnen hun vakbekwaamheid niet bewijzen omdat ze geen diploma hebben. Die mensen kunnen nu een ervaringsbewijs aanvragen. Gazet van Antwerpen, Veronique getuigt over het ervaringsbewijs die ze behaald heeft. http:/...

Lees verder
2020
2023-03-23
Woordenboek van eigentijds Nederlands

Algemeen Nederlands Woordenboek (2009-heden)

ervaringsbewijs

bewijs van werkervaring en vakbekwaamheid. bewijs van werkervaring en vakbekwaamheid voor iemand zonder relevant diploma. Voorbeelden: Het ervaringsbewijs is een officieel en algemeen erkend document van de Vlaamse overheid. Het maakt je ervaring tastbaar en is een formeel bewijs van je vakbekwaamheid. Je kan je ervaringsbewijs behal...

Lees verder