Wat is de betekenis van ERP?

2020
2022-07-05
ERP Overzicht

Start uw ERP selectie

ERP

ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Dit is de centrale ondernemerstaak om essentiële middelen in het bedrijf op het juiste moment, op de juiste plaats, in de vereiste kwaliteit en kwantiteit en met de juiste informatie te verstrekken. ERP speelt een essentiële rol voor alle soorten bedrijven. Om deze reden willen we nader bekijke...

Lees verder
2018
2022-07-05
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

ERP

Zie Enterprise Resource Planningssysteem.

2017
2022-07-05
Zendamateurs

Jargon & Slang van Zendamateurs

ERP

ERP - effective radiated power.

2013
2022-07-05
Peter van Minnen

Auto-ID expert: focus op goederen bewegingen, Track & Trace, voorraad & locatiebeheer

ERP

ERP is de afkorting voor Enterprise Resource Planning (Onderneming Capaciteit Beramen), normaliter gevolgd door het woord "systeem" om aan te duiden dat het om een computersoftwarepakket gaat. Met een ERP systeem worden alle processen binnen een onderneming softwarematig ondersteund en onderling aan elkaar verbonden. Met de intrede van computersys...

Lees verder
1985
2022-07-05
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

ERP

gemeente in Noord-Brabant, bestaande uit Erp, Boerdonk en Keldonk, alsmede de gehuchten en buurtschappen Bolst, Dijk, Heuvelberg, Hoek, Hurkske, Kraanmeer, De Laren, Looieind, Morsche Hoef, Rijkerbeek, de Stinkhoek en Veluwe. Ligging: grenzend aan Uden, Boekel, Gemert, Beek-en-Donk, Lieshout en Veghel; 5765 inwoners; oppervlakte: 3599 ha (1983) Wa...

Lees verder
1981
2022-07-05
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Erp

(afkorting voor European Recovery Programme, het Europese Wederopbouw Programma), de officiële benaming voor het Marshallplan. In 1948 begon onder deze benaming de grote economische hulpverlening van de Verenigde Staten aan Europa.

1973
2022-07-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Erp

Ned. gemeente in de prov. Noord-Brabant (Meijerij), 35,99 km2 (diluviaal zand en groengronden), 5320 inw., 99 % r.k. Er is een toenemende pendel naar Uden en Veghel. De kerkdorpen Keldonk en Boerdonk, behorend tot de gemeente, zijn overwegend agrarisch. Te Erp staat een machinefabriek. Het gemeentehuis dateert van 1791. De gemeente heeft uitgestrek...

Lees verder
1949
2022-07-05
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Erp

gemeente in N.-Brabant bij Veghel, opp. 3500 ha, ruim 3000 inw.; landbouw, veeteelt.

1947
2022-07-05
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

ERP

is een gemeente van 3563 ha met (1950) 3786 (R.K.) inw. in het O. van de provincieNoordbrabant. Behalve enige kleigronden langs de Aa bestaat de bodem uit zand en wordt als bouwland en grasland gebruikt. Landbouw (gemengde bedrijven) vormt het hoofdbestaansmiddel. Tot de gemeente behoren de dorpen Erp (2350, Keldonk 850 inw.) en Boerdonk (586 inw.)...

Lees verder
1933
2022-07-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Erp

Erp - Gem. in de prov. N.Brabant ten Z.O. van Veghel; opp. 3 560 ha; ong. 3 200 inw., allen Kath.; omvattend de parochies Erp, Keldonk en Boerdonk. Hoofdzakelijk landbouw en veeteelt; mooie ontginningen. De Zuidwillemsvaart doorsnijdt deze gemeente.

Lees verder
1916
2022-07-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Erp

Erp - Dorp en gem. in Noord-Brabant. De gem. heeft een oppervlakte van 3661 H.A. en telt ruim 2400 inw. De grond is diluviaal zand (bouwland en heideveld), langs de oevers der Aa beekbezinking (grasland). Landbouw met veehouderij is hoofdmiddel van bestaan. Het dorp Erp ligt aan de Aa en de tramlijn Vechel—Helmond.

Lees verder
1869
2022-07-05
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Erp

dorp met ruim 500 inw. in de nederl. prov. N.-Braband, 1 uur gaans ten O. Z. O. van Veghel aan de Aa.

Lees verder
1780
2022-07-05
Jacobus Kok

Vaderlandsch woordenboek 1780

ERP

een groot Dorp, in Staats Braband, ruim anderhalf uur van Aarle, aan de Rivier de Aa, over welKe aldaar twee bruggen liggen. Het Dorp zelve is zamengestleld uit zeven gehugten. of buurtschappen; welker huizen, ten getale van 300. meestendeels van elkander verstrooid liggen. Behalven de Heide, die gemeen is, beslaat het 758 Mor...

Lees verder