Wat is de betekenis van ERP?

2023
2023-02-08
WhatsApp woordenboek

redactie Ensie

ERP

Enterprise Resource Planning

2020
2023-02-08
ERP Overzicht

Start uw ERP selectie

ERP

ERP staat voor Enterprise Resource Planning. Dit is de centrale ondernemerstaak om essentiële middelen in het bedrijf op het juiste moment, op de juiste plaats, in de vereiste kwaliteit en kwantiteit en met de juiste informatie te verstrekken. ERP speelt een essentiële rol voor alle soorten bedrijven. Om deze reden willen we nader bekijke...

Lees verder
2018
2023-02-08
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

ERP

Zie Enterprise Resource Planningssysteem.

2017
2023-02-08
Zendamateurs

Jargon & Slang van Zendamateurs

ERP

ERP - effective radiated power.

2013
2023-02-08
Peter van Minnen

Auto-ID expert: focus op goederen bewegingen, Track & Trace, voorraad & locatiebeheer

ERP

ERP is de afkorting voor Enterprise Resource Planning (Onderneming Capaciteit Beramen), normaliter gevolgd door het woord "systeem" om aan te duiden dat het om een computersoftwarepakket gaat. Met een ERP systeem worden alle processen binnen een onderneming softwarematig ondersteund en onderling aan elkaar verbonden. Met de intrede van computersys...

Lees verder
1985
2023-02-08
Encyclopedie van Noord Brabant

Anton van Oirschot (1985-1986)

ERP

gemeente in Noord-Brabant, bestaande uit Erp, Boerdonk en Keldonk, alsmede de gehuchten en buurtschappen Bolst, Dijk, Heuvelberg, Hoek, Hurkske, Kraanmeer, De Laren, Looieind, Morsche Hoef, Rijkerbeek, de Stinkhoek en Veluwe. Ligging: grenzend aan Uden, Boekel, Gemert, Beek-en-Donk, Lieshout en Veghel; 5765 inwoners; oppervlakte: 3599 ha (1983) Wa...

Lees verder
1981
2023-02-08
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Erp

(afkorting voor European Recovery Programme, het Europese Wederopbouw Programma), de officiële benaming voor het Marshallplan. In 1948 begon onder deze benaming de grote economische hulpverlening van de Verenigde Staten aan Europa.

1973
2023-02-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Erp

Ned. gemeente in de prov. Noord-Brabant (Meijerij), 35,99 km2 (diluviaal zand en groengronden), 5320 inw., 99 % r.k. Er is een toenemende pendel naar Uden en Veghel. De kerkdorpen Keldonk en Boerdonk, behorend tot de gemeente, zijn overwegend agrarisch. Te Erp staat een machinefabriek. Het gemeentehuis dateert van 1791. De gemeente heeft uitgestrek...

Lees verder
1949
2023-02-08
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Erp

gemeente in N.-Brabant bij Veghel, opp. 3500 ha, ruim 3000 inw.; landbouw, veeteelt.

1947
2023-02-08
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

ERP

is een gemeente van 3563 ha met (1950) 3786 (R.K.) inw. in het O. van de provincie Noordbrabant. Behalve enige kleigronden langs de Aa bestaat de bodem uit zand en wordt als bouwland en grasland gebruikt. Landbouw (gemengde bedrijven) vormt het hoofdbestaansmiddel. Tot de gemeente behoren de dorpen Erp (2350, Keldonk 850 inw.) en Boerdonk (586 inw....

Lees verder
1933
2023-02-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Erp

Erp - Gem. in de prov. N.Brabant ten Z.O. van Veghel; opp. 3 560 ha; ong. 3 200 inw., allen Kath.; omvattend de parochies Erp, Keldonk en Boerdonk. Hoofdzakelijk landbouw en veeteelt; mooie ontginningen. De Zuidwillemsvaart doorsnijdt deze gemeente.

Lees verder
1930
2023-02-08
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

Erp

[Erth = ? + epe, water(loop)] gemeente in Noordbrabant, 3562 ha, 3333 inw. Landbouw.

1916
2023-02-08
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Erp

Erp - Dorp en gem. in Noord-Brabant. De gem. heeft een oppervlakte van 3661 H.A. en telt ruim 2400 inw. De grond is diluviaal zand (bouwland en heideveld), langs de oevers der Aa beekbezinking (grasland). Landbouw met veehouderij is hoofdmiddel van bestaan. Het dorp Erp ligt aan de Aa en de tramlijn Vechel—Helmond.

Lees verder
1908
2023-02-08
Vivat

Schrijver op Ensie

Erp

Gemeente in N.-Brab. (arrond, ’s Hertogenbosch, kanton Veghel), omgeven door de gemeenten Uden, Boekel, Gemert, Beek, Lieshout en Veghel, km2, groot, bijna alles diluvisch zand, alleen aan de Aa kleigrond; de gemeente bevat de dorpen Erp en Boerdonk, de buurten Keldonk, Dijk, Oudeveld, Looieind, Veluwe, Hoek, Hurkske, Laan en Dieperskant, ben...

Lees verder
1869
2023-02-08
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Erp

dorp met ruim 500 inw. in de nederl. prov. N.-Braband, 1 uur gaans ten O. Z. O. van Veghel aan de Aa.

Lees verder
1780
2023-02-08
Jacobus Kok

Vaderlandsch woordenboek 1780

ERP

een groot Dorp, in Staats Braband, ruim anderhalf uur van Aarle, aan de Rivier de Aa, over welKe aldaar twee bruggen liggen. Het Dorp zelve is zamengestleld uit zeven gehugten. of buurtschappen; welker huizen, ten getale van 300. meestendeels van elkander verstrooid liggen. Behalven de Heide, die gemeen is, beslaat het 758 Mor...

Lees verder