Wat is de betekenis van Eriugena (Erigena)?

1973
2021-03-02
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Eriugena (Erigena)

eigenlijk: Johannes Scottus, Iers theoloog-filosoof, *ca.810 Ierland, ♱877 Frankrijk. Eriugena leidde de hofschool van de Frankische koning Karel II de Kale te Parijs, waar hij de geschriften van ➝Dionysios (Pseudo-) Areopagita in het Latijn vertaalde en becommentarieerde. Hij ontleende zijn stof aan de kerkvaders en poogde deze onderling te harmon...

Lees verder