Wat is de betekenis van Scotus Erigena (Eriugena), John?

1992
2021-01-21
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Scotus Erigena (Eriugena), John

Negende eeuw. Iers theoloog en filosoof wiens De divisione naturae neoplatoonse invloed verraadt. In navolging van Pseudo-Dionysius Areopagita (ca 500) ontwikkelt hij daarin een idee dat lijkt op de door latere denkers besproken analoge predicering (zie over dit laatste filosofie van de godsdienst).