Wat is de betekenis van Scotus Erigena?

1870
2021-03-02
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Scotus Erigena

Johannes Scotus Erigena, een van de geleerdste mannen der 9de eeuw en geboren omstreeks het jaar 833 te Ergene in het graafschap Hereford, verzamelde door reizen in het Oosten een grooten rijkdom van wetenschap en onderwees, op uitnoodiging van Karel de Kale, godgeleerdheid en wijsbegeerte aan de hoogeschool te Parijs. Wegens zijne vrijzinnige verk...

Lees verder