Wat is de betekenis van eigenschap?

2024-05-30
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

eigenschap

eigenschap - Zelfstandignaamwoord 1. een gegeven karakteristiek die eigen is aan een bepaalde persoon of zaak Hij heeft een aantal eigenschappen die hem zeer geschikt maken voor het vak van boekhouder. 2. dat wat een persoon of ding doet verschillen van iets dat er veel op lijkt ...

2024-05-30
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

eigenschap

eigenschap - zelfstandig naamwoord uitspraak: ei-gen-schap 1. wat typisch is voor iets of iemand ♢ een eigenschap van hout is dat het blijft drijven Zelfstandig naamwoord: ei-gen-schap de eigenschap ...

2024-05-30
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers (2017)

Eigenschap

Hiervoor zijn verschillende omschrijvingen te geven. (1) Een of andere karakteristiek. (2) Een karakteristiek die relevant is voor de ononderscheidbaarheid van identieke zaken. Tullius is dezelfde als Cicero, maar ‘Tullius wordt hierbij aangeduid met een zevenletterige naam’ is waar, terwijl ‘Cicero wordt hierbij aangeduid met een zevenletterige na...

2024-05-30
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

eigenschap

is een aspect van het fenotype, kan bv. de bloemkleur zijn (in de ruimere zin van het woord) of het bezit van gele bloemen (in engere zin).

2024-05-30
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Eigenschap

s., eigenskip, aerd (it); iets alshebben, eat oer jin hawwe.

2024-05-30
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-05-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Eigenschap

v. (-pen), 1. abstract onderscheidend kenmerk, aan een zaak of persoon onafscheidelijk verbonden : de algemene eigoïschappen der lichamen; eigenschappen der meetkunde ; hij heeft veel goede eigenschappen ; 2. (gew.) dat heeft geen eigenschap, dat past niet.

Wil je toegang tot alle 17 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-30
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

EIGENSCHAP

(1, filosofie) is in ruimere zin elke toestand, die in een oordeel aan een subject als predicaat toegekend wordt; speciaal wat blijvend aan een ding eigen is. Ding en eigenschappen zijn correlatief; het ding bestaat uit het relatief constante samenstel van zijn eigenschappen; de eigenschappen worden van het ding geabstraheerd, komen niet op...