Wat is de betekenis van Eigenschap?

2019
2022-08-19
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

eigenschap

eigenschap - Zelfstandignaamwoord 1. een gegeven karakteristiek die eigen is aan een bepaalde persoon of zaak Hij heeft een aantal eigenschappen die hem zeer geschikt maken voor het vak van boekhouder. 2. dat wat een persoon of ding doet verschillen van iets dat er veel op lijkt ...

Lees verder
2018
2022-08-19
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

eigenschap

eigenschap - zelfstandig naamwoord uitspraak: ei-gen-schap 1. wat typisch is voor iets of iemand ♢ een eigenschap van hout is dat het blijft drijven Zelfstandig naamwoord: ei-gen-schap de eigenschap ...

Lees verder
1992
2022-08-19
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Eigenschap

Hiervoor zijn verschillende omschrijvingen te geven. (1) Een of andere karakteristiek. (2) Een karakteristiek die relevant is voor de ononderscheidbaarheid van identieke zaken. Tullius is dezelfde als Cicero, maar ‘Tullius wordt hierbij aangeduid met een zevenletterige naam’ is waar, terwijl ‘Cicero wordt hierbij aangeduid met een zevenletterige na...

Lees verder
1974
2022-08-19
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

eigenschap

is een aspect van het fenotype, kan bv. de bloemkleur zijn (in de ruimere zin van het woord) of het bezit van gele bloemen (in engere zin).

1973
2022-08-19
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Eigenschap

v. (-pen), 1. (filosofie) toestand die in een oordeel aan een subject als predikaat wordt toegekend; abstract onderscheidend kenmerk, aan een zaak of persoon onafscheidelijk verbonden: de algemene eigenschappen van de lichamen (zie kwaliteit); 2. (psychologie) een persoonlijke hoedanigheid (zie karakter); 3. (wiskunde) hetzelfde als een stelling...

Lees verder
1952
2022-08-19
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Eigenschap

s., eigenskip, aerd (it); iets alshebben, eat oer jin hawwe.

1950
2022-08-19
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Eigenschap

v. (-pen), 1. abstract onderscheidend kenmerk, aan een zaak of persoon onafscheidelijk verbonden : de algemene eigoïschappen der lichamen; eigenschappen der meetkunde ; hij heeft veel goede eigenschappen ; 2. (gew.) dat heeft geen eigenschap, dat past niet.

Lees verder
1947
2022-08-19
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

EIGENSCHAP

(1, filosofie) is in ruimere zin elke toestand, die in een oordeel aan een subject als predicaat toegekend wordt; speciaal wat blijvend aan een ding eigen is. Ding en eigenschappen zijn correlatief; het ding bestaat uit het relatief constante samenstel van zijn eigenschappen; de eigenschappen worden van het ding geabstraheerd, komen niet op zichzel...

Lees verder
1937
2022-08-19
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

eigenschap

v. eigenschappen (waarneembaar verschijnsel van het wezen van een persoon of zaak; hoedanigheid, kenmerk): goede, kwade eigenschappen; een eigenschap van lood.

1916
2022-08-19
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Eigenschap

Eigenschap - (in wijderen zin) elk praedikaat, dat aan een subject kan worden toegekend; (in engeren zin) elke (relatief) blijvende, constante gesteldheid van een ding, die beschouwd wordt als tot zijn natuur behoorend, uit zijn wezen ontspringend, het ding van anders-soortige dingen onderscheidend. Het ding wordt gedacht als datgene, wat de eigens...

Lees verder
1898
2022-08-19
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Eigenschap

EIGENSCHAP, v. (-pen), hoedanigheid, onderscheidend kenmerk, in het wezen der voorwerpen gelegen de algemeene eigenschappen der lichamen; eigenschappen der meetkunde,; — (gew.) dat heeft geene eigenschap, dat past niet.

Lees verder