Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Gepubliceerd op 23-01-2023

EIGENSCHAP

betekenis & definitie

(1, filosofie) is in ruimere zin elke toestand, die in een oordeel aan een subject als predicaat toegekend wordt; speciaal wat blijvend aan een ding eigen is. Ding en eigenschappen zijn correlatief; het ding bestaat uit het relatief constante samenstel van zijn eigenschappen; de eigenschappen worden van het ding geabstraheerd, komen niet op zichzelf voor (z inhaerentie).

Men onderscheidt onder meer attributen of wezenlijke, van accidentia of bijkomende eigenschappen.(2, wiskunde), d.w.z. stelling of theorema, noemt men een bewering, die volgens de regels der logica* uit een zeker aantal definities* en axioma *’s is afgeleid.