Synoniemen van Effectief

2019-09-16

Effectief

Effectief is een bijvoeglijk naamwoord en betekent doeltreffend. Doelmatig, doeltreffend en werkelijk zijn synoniemen van effectief. "De maatregelen om roken tegen te gaan blijken effectief, inmiddels is zo'n 20 procent gestopt." De maatregelen waren effectief betekent hier dus eigenlijk ze effect hebben gehad, ofwel dat er echt verbeteringen zijn gekomen nadat de maatregelen zijn ingevoerd. Het doel van de maatregelen is dus bereikt, of in ieder geval hebben de maatregelen geholpen om de situa...

Lees verder
2019-09-16

Effectief

Letterlijk: werkelijk effect hebbend, doeltreffend. Het begrip effectiviteit is een gelaagd begrip. Het bevat een component efficiency van het interne systeem en de werking daarvan, en een component effectiviteit, waarmee wordt gedoeld op het profijt dat wordt verkregen uit de beheersing en/of manipulatie van de betrekkingen met de omgeving. Effectiviteit ontstaat dus door het gebruik van omgevingsgerichte machtsmiddelen in aansluiting op de efficiency van het interne systeem. Een effectieve org...

Lees verder
2019-09-16

Effectief

’t effectieve intrinsieke pseudo-ge- leerde uitdr. voor ‘het fijne van de zaak; het kernpunt’. In de volkstaal kent men verschillende woorden met ‘geleerde’ uitgangen: pre-velement; kakement; combinerenen deduceren;pierement, bikkesementenz.

Lees verder
2019-09-16

effectief

effectief - Bijvoeglijk naamwoord 1. doeltreffend, efficiënt Wij zoeken altijd naar effectievere methodes. 2. reëel, werkelijk Het effectieve vermogen van dit apparaat ligt veel lager dan op de doos vermeld staat. effectief - Bijwoord 1. op effectieve wijze Het effectief handelen van de politie werd door de burgers zeer gewaardeerd....

Lees verder
2019-09-16

effectief

effectief - bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ef-fec-tief 1. met de bedoelde uitwerking ♢ de maatregel was niet effectief 1. het effectieve rentepercentage [de rente die je per jaar betaalt (reële rente)] Bijvoeglijk naamwoord: ef-fec-tief ... is effectiever dan ...

Lees verder
2019-09-16

Effectief

Effectief - Wezenlijk, werkelijk, reëele waarde, in tegenstelling met nominale waarde.

2019-09-16

effectief

effectief - bn. (effectiever, effectiefst), werkelijk, wezenlijk

2019-09-16

effectief

effectief, - werkelijk, wezenlijk; „effectieve sterkte van een leger”: de werkelijk onder wapenen staande manschappen; „effectieve waarde”: werkelijke waarde in tegenstelling met de nominale (van effecten); „het effectief”: de werkelijk aanwezige hoeveelheid geld.