Wat is de betekenis van economisch risico?

2016
2022-08-10
ING

Begrippenlijst ING

Economisch risico

Totaal aan uitstaande schulden plus niet-opgenomen, toegezegde gedeelten berekend op basis van de uitgangspunten voor economisch risico.

2016
2022-08-10
Waterveiligheid

Ministerie Infrastructuur en Milieu en ENW

Economisch risico

Het product van overstromingskans en schade bij een eventuele overstroming, uitgedrukt in de verwachte schade per jaar.

2003
2022-08-10
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

economisch risico

economisch risico - Door wisselkoersveranderingen kan geleidelijk de concurrentiepositie van een bedrijf worden beïnvloed. Dat kan zowel positief uitpakken als negatief. Maar hoe dan ook, het bedrijf loopt op de lange termijn risico’s, toekomstige geldstromen kunnen worden beïnvloed. Die risico’s heten economische risico’s.