Waterveiligheid

Ministerie Infrastructuur en Milieu en ENW

Gepubliceerd op 25-07-2019

Economisch risico

betekenis & definitie

Het product van overstromingskans en schade bij een eventuele overstroming, uitgedrukt in de verwachte schade per jaar.