ING

Begrippenlijst ING

Gepubliceerd op 30-12-2016

Economisch risico

betekenis & definitie

Totaal aan uitstaande schulden plus niet-opgenomen, toegezegde gedeelten berekend op basis van de uitgangspunten voor economisch risico.