Wat is de betekenis van Eigen risico?

2016
2022-08-10
SNS Bank

Een bank met begrijpelijke producten

Eigen risico

Eigen risico is een veel gebruikte term waarmee wordt bedoeld het deel van een schade dat voor eigen rekening is, uitgedrukt in geld. Een eigen risico is een vooraf gesteld bedrag, dan wel percentage, dat voor eigen rekening komt, wanneer er een zich een schade voordoet die gedekt wordt door een verzekering. Wanneer de schade hoger is dan het eigen...

Lees verder
2016
2022-08-10
Redactie Ensie

Leasebegrippen omschreven

Eigen risico

Eigen risico omtrent een lease auto is het bedrag dat men zelf moet betalen indien men schade heeft aan de betreffende lease auto. De hoogte van het eigen risico omtrent een lease auto is niet alleen afhankelijk van het merk en type auto, maar ook van de leasevorm. Wanneer men in een auto rijdt, is er altijd sprake van een kans op schade. Hieronder...

Lees verder
2016
2022-08-10
Redactie Ensie

Verzekeringsbegrippen omschreven

Eigen risico

Het eigen risico is een bedrag en onderdeel van een basisverzekering en dient door de verzekerde te worden betaald bij het ontvangen van zorg uit het basispakket. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verplicht en vrijwillig eigen risico, de hoogte van het verplicht eigen risico wordt elk jaar opnieuw bepaald. Het verplicht eigen risico is in 201...

Lees verder
2008
2022-08-10
Praktische Economie havo 3

Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

eigen risico

Deel van de schade die voor eigen rekening is.

2008
2022-08-10
Praktische economie vwo 3

BEGRIPPENLIJST UIT PRAKTISCHE ECONOMIE VWO 3

eigen risico

Deel van de schade die voor eigen rekening is.

2003
2022-08-10
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

eigen risico

eigen risico - Vast bedrag of percentage van de verzekerde som, dat door de verzekerde zelf van iedere schade wordt gedragen. Wordt wel in de verzekering opgenomen om de verzekerde zelf een belang te laten houden bij een gunstig schadeverloop of om veel voorkomende kleine schadegevallen buiten de vergoedingsplicht te houden.

1973
2022-08-10
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Eigen risico

aftrek-franchise, voorwaarde bij verzekeringen, o.a. bij autoverzekeringen, dat schade of verlies beneden een bepaald bedrag of een bepaald percentage van de verzekerde som voor rekening van de verzekerde blijft. Overtreft de schade het bedrag van het eigen risico, dan wordt deze schade vergoed onder aftrek van dit bedrag. Het eigen risico beperkt...

Lees verder