Synoniemen van Economie

economiestudie, staathuishoudkunde
2019-09-20

Economie

De economie is de wetenschap die zich bezighoudt met de verdeling van schaarse middelen (producten en diensten) in een samenleving. Het richt zich voornamelijk op het maken van producten en de verdeling van deze producten. Het begrip schaarste speelt in de economie een grote rol. Bij de absolute schaarste is er een tekort van een product of dienst, zoals bijvoorbeeld een voedselschaarste. Relatieve schaarste, of schaarste in de economische zin, houdt in dat er om een product te maken andere prod...

Lees verder
2019-09-20

Economie

Zuinigheid bij de omgang met schaarse middelen. Ook in de zin van inrichting, stelsel; bijvoorbeeld in de uitdrukking ‘de economie der wet’ en ‘de economie van de genade’. Thans vooral gebruikt als term om de maatschappij, de maatschappelijke orde (‘wij leven in een gemengde economie’) en de staathuishoudkunde aan te duiden. De economische wetenschap heeft tot onderwerp het menselijk streven naar welvaart.

2019-09-20

economie

economie - Zelfstandignaamwoord 1. (wetenschap) de leer die zich bezighoudt met de voortbrenging en verdeling van schaarse goederen en diensten Ik had een onvoldoende voor economie, maar mocht toch naar de volgende klas. 2. (economie), de economische praktijk ofwel het geheel van productie, handelsverkeer en diensten binnen een bepaalde regio De economie loopt in dat land al jaren slecht.

Lees verder
2019-09-20

economie

De studie van de productie, uitwisseling en consumptie van schaarse goederen en diensten.

2019-09-20

Economie

Wetenschap die zich bezighoudt met de mens in zijn streven naar welvaart, dat wil zeggen naar een optimale voorziening van goederen en diensten.

2019-09-20

economie

economie - zelfstandig naamwoord uitspraak: e-co-no-mie 1. studie van de keuzes die mensen maken om te voldoen aan hun behoeften ♢ de economie bestudeert onder andere hoe de overheid de belastinggelden besteedt 2. studie van de manier waarop in een land wordt omgegaan met inkomsten en uitgaven ♢ de economie van dit land is gezond, de inko...

Lees verder
2019-09-20

economie

Het vak economie bestudeert hoe mensen hun behoeften proberen te bevredigen door middel van schaarse goederen.

2019-09-20

economie

Het vak economie bestudeert hoe mensen hun behoeften proberen te bevredigen door middel van schaarse goederen.

Lees verder
2019-09-20

Economie

ECONOMIE, v. zuinigheid; bezuiniging; — huishoudkunde; landhuishoudkunde; — staathuishoudkunde (fig.) de geheele economie der wet, de beginselen der wet, zooals zij zijn neergelegd in de artikelen.

2019-09-20

Economie

Economie - de regelen, welke de stoffelijke welvaart beheerschen van een individu (Hd. Privatwirtschaft), van een volk (Hd. Volkswirtschaft) of van de geheele wereld (Hd. Weltwirtschaft). In het bijzonder duidt het woord aan de wetenschap, welke de volkswelvaart of wereldwelvaart als voorwerp van onderzoek neemt en nagaat door welke invloeden deze wordt beheerscht: staathuishoudkunde (Fr. économie politique, Hd. Volks ( Welt-) wirtschaftslehre, Eng. Political economy). — Zij heeft evenals ied...

Lees verder
2019-09-20

Economie

Economie - staathuishoudkunde, zuinigheid. — N. G. Pierson. Verspreide econom. Geschriften. I. de methode en theorie der staathuishoudkunde. 11. De geschiedenis der staathuishoudkunde. III. De economische geschiedenis. IV. Handel, crediet en muntwezen. V. de financiën van rijk en gem. VI. De sociale vraagstukken. — W. Roscher, System der Volkswirtschaft. 5 Bde. III. Nationalökonomik des Handels und Gewerbfleisses. Geb. f 12.—. IV. System der Finanzwissenschaft. Geb.f 13.—

Lees verder
2019-09-20

economie

economie - De studie die zich bezighoudt met het productie, verspreiding en consumptie van geld, goederen en diensten.

2019-09-20

Economie.

A) Object. De leer van de tijdelijke menschelijke welvaart — zooals de economie naar algemeenste omschrijving is — heeft een zeer lange ontwikkeling moeten doormaken om tot een nauwkeurige omschrijving van haar object te komen. Tot in het einde der 19e eeuw heeft zij twee beperkingen aangelegd: stoffelijke welvaart (o.a. Pierson) en: voorziening met stoffelijke goederen (o.a. Philippovich), die zij eerst in den laatsten tijd heeft laten varen als nutteloos. Zelfs het begrip: huishoud...

Lees verder
2019-09-20

economie

economie - v. gmv. spaarzaamheid; bezuiniging; huishoudkunde; landhuishoudkunde; (fig) de geheele economie der wet, de beginselen der wet zooals zij zijn toegepast in de artikelen

2019-09-20

economie

economie, - v., huishoudkunde; landhuishoudkunde; spaarzaamheid ; doelmatige inrichting ; „economie politique”: staathuishoudkunde,

2019-09-20

economie

v. huishoud-, staathuishoud-, landhuishoudkunde; spaarzaamheid; ook: (doelmatige) inrichting.