Wat is de betekenis van Circulaire economie?

2021
2021-03-05
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Circulaire economie

De circulaire economie is een economisch systeem waarin rest- en afvalstoffen zo goed als mogelijk is worden hergebruikt. Binnen een circulaire economie wordt niet zomaar iets weggegooid, maar probeert men gehele producten of materialen van deze producten opnieuw te gebruiken voor nieuwe producten. In het teken van verduurzaming van de samenleving...

Lees verder
2020
2021-03-05
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

circulaire economie

economisch systeem dat is bedoeld om herbruikbaarheid te maximaliseren en waardevernietiging van producten en grondstoffen te minimaliseren. Voorbeelden: Vroeg of laat krijgt ook u ermee te maken: de circulaire economie. Een economie waarbij we slimmer omgaan met grondstoffen. Het kabinet zet hier vol op in. Bedrijven moeten in 2030 m...

Lees verder
2019
2021-03-05
Instituut voor de Nederlandse Taal

Het Instituut voor de Nederlandse Taal is een breed toegankelijk wetenschappelijk instituut op het gebied van het Nederlands.

circulaire economie

circulaire economie, economisch systeem waarin grondstoffen en producten in een gesloten kringloop blijven; economie waarbij de keten van productie, gebruik en afval gesloten is; kringloopeconomie. Door hergebruik, recycling en het gebruik van hernieuwbare (energie)bronnen bestaat er in een circulaire economie in principe geen afval. Naast circulai...

Lees verder
2017
2021-03-05
Max Huitema

bioloog/ecoloog, student watermanagement

circulaire economie

Een circulaire economie is een economie waarbij de keten van productie-gebruik-afval gesloten is; afvalstoffen worden hergebruikt. Bij deze economie staat duurzaamheid centraal. Het streven is om de afvalstroom zo klein mogelijk te maken en alle producten na gebruik te hergebruiken. Hergebruiken betekent dat ze opnieuw gebruikt kunnen worden om het...

Lees verder
2015
2021-03-05
Anne Martens

Levensfilosoof en kunstenares

Circulaire economie

Circulaire economie is een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen maximaliseert en waardevernietiging minimaliseert. Het circulaire systeem kenmerkt zich aan twee kringlopen van materialen. Een biologische kringloop, waarin reststoffen na gebruik veilig terugvloeien in de natuur, en een technische kringloop, waarvo...

Lees verder
2011
2021-03-05
Werken met logistiek

Supply chain management

Circulaire economie

Een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren.