Wat is de betekenis van Duurzaam ondernemen?

2017
2021-06-23
Algemene economie en bedrijfsomgeving

Algemene economie en bedrijfsomgeving

Duurzaam ondernemen

Winstgevend ondernemen zonder schade toe te brengen aan de samenleving of de aarde.

2016
2021-06-23
Duurzaam

Begrippen Rijksoverheid duurzaam bouwen en verbouw

Duurzaam ondernemen

Het leveren van concurrerend geprijsde goederen en diensten, die in de behoeften van de mens voorzien en die kwaliteit aan het leven geven, waarbij geleidelijk de milieubelasting en het grondstof- en energieverbruik door de levenscyclus en in de keten gereduceerd worden tot een niveau dat ten minste in balans is met de draagkracht van de aarde.

2016
2021-06-23
Arjan Vernhout

Sustainable Business Development Professional

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen gaat in de kern over het organiseren van wat maatschappelijk gezien van waarde is, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met het hier en nu, maar ook met toekomstige generaties. Wat van waarde is wordt bepaald door de overtuigingen, waarden en ideeën in een onderneming Ondernemingen en (niet-gouvernementele) organisaties z...

Lees verder
2007
2021-06-23
Organisatie en Management

Een praktijkgerichte benadering van Organisatie & Management

Duurzaam ondernemen

Is afgeleid van het begrip duurzame ontwikkeling. Het bedrijf geeft een bewuste en structurele invulling aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid op een wijze die verdergaat dan de wet verplicht. Dit leidt tot een toegevoegde waarde voor zowel de samenleving als het bedrijf zelf. Wordt ook wel maatschappelijk verantwoord ondernemen genoemd.

2003
2021-06-23
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

duurzaam ondernemen

duurzaam ondernemen - Bedrijfsstrategie die is gericht op het optimaliseren van de winst, de sociale prestaties en de milieuprestaties.