Arjan Vernhout

Sustainable Business Development Professional

Gepubliceerd op 10-05-2016

2016-05-10

Duurzaam ondernemen

betekenis & definitie

Duurzaam ondernemen gaat in de kern over het organiseren van wat maatschappelijk gezien van waarde is, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met het hier en nu, maar ook met toekomstige generaties. Wat van waarde is wordt bepaald door de overtuigingen, waarden en ideeën in een onderneming

Ondernemingen en (niet-gouvernementele) organisaties zijn veel gebruikte instituties die voor een belangrijk deel onze samenleving vormen. Het verleden wijst uit dat ondernemingen en organisaties het vizier in de regel gericht hebben op de creatie van waarde voor de korte termijn, waarbij alleen het financiële resultaat van belang is. De organisatie is hierop afgestemd en dit leidt tot verspilling, schaarste, uitputting en zelfs verwoesting van toegankelijke middelenbronnen.
Voor een transitie naar duurzaam ondernemen is een fundamentele verandering in denken en organiseren noodzakelijk. Leiders en managers van ondernemingen en organisaties dienen dan ook de verantwoordelijkheid te nemen en op basis van rechtvaardigheid de uitdaging aan te gaan en te bepalen, ondanks de begrensde rationaliteit, wat zij nu juist wel (duurzame opbouw en gebruik van middelen en competenties) en wat zij nu juist niet (verspilling, uitputting en verwoesting van middelenbronnen) meer willen doen. Bij duurzaam ondernemen gaat het om meervoudige, gedeelde en collectieve waardecreatie, waarbij economische doelen minder belangrijk zijn dan maatschappelijke- en milieugerelateerde doelen.

Bronvermelding