Wat is de betekenis van Maatschappelijk verantwoord ondernemen?

2016
2021-06-19
Ondernemingsstrategie

Ondernemingsstrategie

maatschappelijk verantwoord ondernemen

Rekening houden met zowel de directe als indirecte stakeholders door aandacht te geven aan de drie P’s: People, Planet, Profit.

2007
2021-06-19
Amnesty International

Ontleend aan de encyclopedie van de mensenrechten

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een term voor een praktijk van bedrijven waarin rekening wordt gehouden met de maatschappelijke consequenties van productie en dienstverlening, zoals aangaande milieu, mensenrechten, aandacht voor kansarme groepen, positieve discriminatie en het maatschappelijk nut van de productie. Grote ondernemingen houd...

Lees verder
2007
2021-06-19
Organisatie en Management

Een praktijkgerichte benadering van Organisatie & Management

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ondernemen waarbij het bestaansrecht niet alleen gezien wordt in het kader van het maken van winst of winstmaximalisatie, maar als een samenspel van economische, ecologische en sociale factoren.

2003
2021-06-19
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

maatschappelijk verantwoord ondernemen

maatschappelijk verantwoord ondernemen - Ondernemen waarbij de bedrijfsstrategie is gericht op het optimaliseren van de winst, de sociale prestaties en de milieuprestaties en waarbij rekening wordt gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen en wensen.