Wat is de betekenis van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)?

2020
2021-06-23
EUR-lex

Toegang tot het EU recht

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

„Maatschappelijk verantwoord ondernemen” verwijst naar bedrijven die de verantwoordelijkheid nemen voor hun gedrag en de impact daarvan op de maatschappij. Dit kan gaan over arbeidsvoorwaarden en -normen, vrijheid van vereniging, welzijn op het werk, niet-discriminatie en genderevenwicht, betrokkenheid van de belanghebbenden, mensenrech...

Lees verder
2018
2021-06-23
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

I.Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen. Elke bedrijfsbeslissing heeft immers invloed op de stakeholders (belanghebbenden) van een bedrijf. Dat kunnen medewerk...

Lees verder
2016
2021-06-23
Logistiek

Logistieke begrippen omschreven.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een integrale visie op duurzame bedrijfsvoering. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen creëert waarde op economisch (planet) en sociaal (people) gebied. Deze manier van waardecreatie wordt ook wel de ‘triple-P’ benadering genoemd. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, neemt bij elke bedri...

Lees verder