2020-02-25

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een integrale visie op duurzame bedrijfsvoering. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen creëert waarde op economisch (planet) en sociaal (people) gebied. Deze manier van waardecreatie wordt ook wel de ‘triple-P’ benadering genoemd. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, neemt bij elke bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke economische effecten hiervan. Er wordt hierbij ook rekening gehouden met stak...