Wat is de betekenis van drukken?

2023-03-29
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

drukken

1) (1906) (Barg.) gevangen zitten. Een drukkerd* is een gevangenisstraf. • Waar druk je voor: waarvoor zit je gevangen? (Köster Henke: De Boeventaal. 1906) • Drukken, (Barg.) zitten, gevangen zitten. (Fokko Bos: De vreemde woorden. Derde druk. 1955) • (Enno Endt & Lieneke Frerichs: Bargoens Woordenboek. 1974) 2) (197...

Lees verder
2023-03-29
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

drukken

drukken - Werkwoord 1. (inerg) kracht uitoefenen op Door te drukken tegen de deur zal deze opengaan. 2. (inerg) poepen De jongen moest nodig drukken. 3. (ov) verkort voor afdrukken Wil je die folders al laten druk...

Lees verder
2023-03-29
Ewoud Sanders woordenboeken

Ewoud Sanders (2019)

drukken

onderbrengen, verstoppen, verbergen In deze betekenissen in 1952 voor het eerst aangetroffen, in een literaire tekst. • ‘Jammer dat mijn maat gepikt is. ’t Was op het nippertje. Gelukkig dat hij de poet bij jou kon drukken.’ ¶ Henri van Leeuwen, Zwerver in Parijs (1952), p. 59

Lees verder
2023-03-29
Historische collectie Nederland begrippenlijst

Rijksdienst voor het cultureel erfgoed (2019)

drukken

Wordt gebruikt voor procédés waarbij een beeldende of tekstuele voorstelling wordt overgebracht op papier of stof, meestal door middel van een plaat, blok, steen of rooster. Wordt ook gebruikt voor het maken van fotografische afdrukken. Gebruik liever 'drukkunst' voor het drukken als schone kunst.

2023-03-29
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

drukken

drukken - regelmatig werkwoord uitspraak: druk-ken 1. er (met kracht) op duwen ♢ Milo drukt op de knop 1. hem de hand drukken [hem een hand geven] 2. het voorstel...

Lees verder
2023-03-29
Jargon & Slang van Soldaten

Marc De Coster (2017)

Drukken

Drukken - zich, zn snor, porem, pruim drukken: zich proberen te onttrekken aan de dienst (op een onopvallende manier). Wellicht ontleend aan de jagerstaal. Betekent eigenlijk: zich klein maken. De haas drukt zich voor zijn vijanden om niet ontdekt te worden. Ook in het Du. bekend: sich drücken. Maar laten die kerels er verdomme eerlijk voor uitkom...

Lees verder
2023-03-29
Atletiek- en turnwoordenboek

Jan Luitzen (2008)

drukken

(ov ww; drukte; h, gedrukt) KR - een halter van een bepaald gewicht die vanaf de grond langs het lichaam op de borst is gelegd, zonder stilstand met gestrekte armen boven het hoofd tillen (uitdrukken), waarbij de henen niet gebruikt mogen worden en gestrekt moeten blijven en het lichaam niet achterover mag hellen. • Drukken is bij het gewichtheffen...

Lees verder
2023-03-29
Lexicon voor de kunstvakken

Wouter van Boesschoten, Wieneke van Breukelen, Ton Konings m.m.v Henriette Coppens, Eefje Lonis, Jos van Waterschoot & Simon Wienke (2002)

drukken

Drukken is een: 1) tweedimensionale techniek waarbij drukinkt onder uitoefening van druk wordt overgedragen van de drukvorm, bijv. linoleum, op het drukvlak, bijv. papier; men onderscheidt hoogdruk, diepdruk, vlakdruk en doordruk; 2) driedimensionale techniek waarbij materiaal wordt geperst, bijv. in of om een mal.

2023-03-29
Woordenboek Populaire uitdrukkingen

Marc de Coster (1998)

Drukken

zich zich uit de voeten maken; zich gedeisd houden. Ook zijn facie, porum, pruim enz. drukken. Zieopmerkingen onder een drukker(d) krijgen, en onder zijn ponum/ponem/porum drukken; zijn pruim drukken. ... maar wanneer ze zeggen, dat ik me heb gedrukt en dat ik min of meer een verrader ben, kan ik over zoveel onbenul alleen mijn schouders ophalen....

Lees verder
2023-03-29
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

drukken

1. In de verb. op iets drukken, er met klem op wijzen, er de nadruk op leggen. Ik had er vooral op gedrukt dat ik in deze zaak niet als een blanke aangezien wilde worden, maar wel als een man die de hand van één van hun dochters kwam vragen, GEERAERTS 1977, 41. 2. Liegen; onware verhalen opdissen. (Zie ook BO en C.). Ik geloo...

Lees verder
2023-03-29
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans (1977)

drukken

drukken - paren, coïteren. May Baart om datse niet kan Baren, Was zy te vooren niet gedrukt, zy zat hier niet in drukjes (in moeilijkheden, H.), Pans Fluytje 27 [1675].

2023-03-29
Surinaams woordenboek

J. van Donselaar (1936)

drukken

(drukte, heeft gedrukt), (ook:) 1. onder druk zetten, pressen. En daarna heeft Jozef zijn broers gedrukt tot ze weer goed op hem waren (Schungel 102). 2. een soortgenoot zingen leren door hem het voorbeeld te geven (met als onderwerp een gekooid zangvogelmannetje). - Etym.: Oudste vindpl. van 1 Kuhn 1828: 89. Ook in bet. 2 is er sprake van &lsquo...

Lees verder
2023-03-29
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Drukken

(Barg.) zitten, gevangen zitten.

2023-03-29
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Drukken

v., drukke; (duwen), triuwe; (van drukwerk), printsje; (persen bij ontlasting), stinne; iem. de hand —, mei immen fûs(t)kje; naar beneden —, deltriuwe; achterover —, moffelje, ûnderdwaen.

2023-03-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Drukken

(drukte, heeft gedrukt), I. onoverg., 1. een of zijn wegende of stuwende kracht op de oppervlakte van een voorwerp uitoefenen: de lucht drukt op de aarde; druk maar even op dit knopje ; 2. (fig.) als iets zwaars liggen op iem.’s stemming of op zijn positie, vrijheid enz. : een maatregel die op allen drukt; 3. op woorden, lettergrepen drukk...

Lees verder
2023-03-29
Boevenjargon

Professor Henry Roskam (1949)

drukken

zitten. Waar druk je voor?

2023-03-29
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

DRUKKEN

Bij de hoogdruk, boekdruk of typografie laat de te verrichten arbeid zich indelen in verschillende soorten arbeid, die tegenwoordig sterk gescheiden zijn, nl. handzetten, machinaal zetten, drukken; daarnaast nog andere werkzaamheden, alvorens een drukwerk gereed voor de aflevering is, als het boekbinden. De letterzetter staat aan een bok...

Lees verder
2023-03-29
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Drukken

1° Typographisch. Voor uitvinding en ontwikkeling der drukkunst, → Boek (sub II en III). Voor de huidige drukmethodes, → Drukmethodes, → Drukpersmachine.2° Drukken van vezelstoffen is het plaatselijk verven van textielgoederen. Nadat men in China eerst weefsels beschilderde, leerde men in Indië reeds vroegtijdig het...

Lees verder
2023-03-29
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

drukken

(drukte, heeft gedrukt) 1. door de werking van een kracht of een gewicht, naar beneden of in een andere richting samendringen: op iemands borst -; iemand in een hoek -; op een knop -. Syn. ➝ dringen. 2. krachtig aanraken: geen mensenvoet had ooit die grond gedrukt; iemand de hand of iemands hand -. ➝ voetstap. 3. door drukken tot stand brengen:...

Lees verder
2023-03-29
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Drukken

Drukken - (textielindustrie), plaatselijk verven van vezelstoffen. Men onderscheidt directen druk, etsdruk en reservedruk. 1) Directe druk Hierbij wordt van kleurstof, zoo noodig onder bijvoeging van bijtsstoffen, een pap gemaakt, die door toevoeging van verdikkingsmiddelen de juiste consistentie heeft. Daarna wordt gedroogd en gedampt. Vervolgens...

Lees verder