Wat is de betekenis van Doorgangshuizen?

1949
2021-01-18
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Doorgangshuizen

particuliere instellingen voor tijdelijke opneming van hulpbehoevenden, totdat zij elders plaatsing of onderdak hebben gevonden, bijv. voor ongehuwde of a.s. ongehuwde moeders, voor voogdij- en regeringskinderen, voor wezen, halfwezen en kinderen van ongehuwde ouders.

1933
2021-01-18
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Doorgangshuizen

inrichtingen tot tijdelijke opneming van maatschappelijk hulpbehoevenden, totdat ander onderdak, c.q. plaatsing is gevonden, althans totdat definitieve oplossing van de acute moeilijkheden is verkregen. Geen rijksinstelling, doch vrucht van het particulier initiatief. Zoo o.m. voor: ongehuwde moeders en a.s. ongehuwde moeders; voor voogdij- en rege...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten