Wat is de betekenis van Doorgangshuis?

1999
2021-09-20
Encyclopedie Groningen

Nieuwe Groninger Encyclopedie

Doorgangshuis

Huis waar meisjes die gevaar lopen, ongehuwde moeders of verwaarloosde kinderen tijdelijk worden opgenomen. Het Doorgangshuis van Groningen werd in 1865 opgericht door M.W. de Ranitz. In 1881 werd het huis ondergebracht in de Vereniging Doorgangshuis om zo bredere financiële steun te krijgen. In 1919 werd De Ranitz als directrice opgevolgd doo...

Lees verder
1973
2021-09-20
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Doorgangshuis

o. (-huizen), inrichting waar men slechts voorlopig verblijft, m.n. voor onder toezicht staande minderjarigen.

1950
2021-09-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Doorgangshuis

o. (...huizen), huis waar men slechts voorlopig verblijft, inz. waar tijdelijk meisjes die gevaar lopen of ongehuwde moeders of verwaarloosde kinderen worden opgenomen.

1898
2021-09-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Doorgangshuis

DOORGANGSHUIS, o. (...huizen), inrichting waar men ter verpleging als anderszins opgenomenen eenigen tijd in observatie neemt om hun karakter, aanleg enz. te leeren kennen; inrichting waarin uit de gevangenis of elders ontslagenen een tehuis vinden, totdat zij eene betrekking hebben, passantenhuis.