Wat is de betekenis van determinant?

2019
2022-11-30
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

determinant

determinant - Zelfstandignaamwoord 1. bepalende factor in een ontwikkeling of een toestand 2. (wiskunde) een getal dat kan worden berekend uit de elementen van een vierkante matrix Woordherkomst Naamwoord van handeling van determineren met het achtervoegsel -ant

Lees verder
2018
2022-11-30
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

determinant

determinant - zelfstandig naamwoord uitspraak: de-ter-mi-nant 1. iets dat bepaalt of een eigenschap erfelijk is ♢ de determinanten wijzen erop dat de baby krullen heeft Zelfstandig naamwoord: de-ter-mi-nant de determ...

Lees verder
1994
2022-11-30
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Determinant

[v. Lat. determinans, determinantis, o.dw van determinare] 1 bepalend element, factor die een toestand of ontwikkeling bepaalt of althans medebepaalt; 2 (wisk.) verzameling van een onbep. aantal getallen in het kwadraat, in een vierkant geschreven in rijen en kolommen, waarmede bep. wiskundige vraagstukken kunne...

Lees verder
1993
2022-11-30
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Determinant

bepalend element; verzameling getallen als hulpmiddel voor het oplossen van wiskundige vergelijkingen

1973
2022-11-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Determinant

[Lat. determinare, begrenzen], m. (-en), 1. factor die een ontwikkeling of een toestand (mede) bepaalt, m.n. in de erfelijkheidsleer: somatische determinanten voor het psychische leven; 2. een getal voorgesteld door n2 elementen in een vierkant geschreven, als hulpmiddel voor de oplossing van lineaire vergelijkingen met meerdere onbekenden . De d...

Lees verder
1955
2022-11-30
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Determinant

bepalende factor in een ontwikkeling, i.h.b. in de erfelijkheidsleer.

1954
2022-11-30
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Determinant

1. (wisk.) Schematische aanduiding van een zeker rekenproces. Bij een determinant van de orde’ worden n- getallen of letters geplaatst in n rijen en n kolommen en dit vierkante schema wordt begrensd door twee vertikale lijnen. B.v. a1, b1 / a2, b2 , a1, b1, c1 / a2, b2, c2 / a3, b3, c3, a11, a12, a13 / a21, a22, a23 / a31, a32, a33. Het reke...

Lees verder
1952
2022-11-30
Frans woordenboek (FR-NL) 1950

Dr. F.P.H. Prick van Wely

Déterminant

bepalend; beslissend.

1951
2022-11-30
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

determinant

beslissend(e factor); bepalend (woord).

1950
2022-11-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Determinant

(<Fr.-Lat.), m. (-en), factor die een bepaalde ontwikkeling bepaalt, inz. in de erfelijkheidsleer ; — (wisk.) formule voor de oplossing van vergelijkingen.

1947
2022-11-30
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

DETERMINANT

(1) Deze term werd ingevoerd in de erfelijkheidsleer door Weismann, die in 1892 zijn theorie opstelde over de samenstelling van de celkern en haar betekenis voor de erfelijkheid. Determinanten noemde hij toen die onderdelen van de celkern, die verantwoordelijk zijn voor in de volwassen individuen optredende eigenschappen. De in 1889 door Hugo de Vr...

Lees verder
1939
2022-11-30
Vreemde woorden in de wiskunde

Dr. E.J. Dijksterhuis - 1939

Determinant

(< Lat. determinare = afbakenen, bepalen). Lett. Iets bepalends. Het woord is in zijn tegenwoordige betekenis ingevoerd door Cauchy (1789—1857) en wel in navolging van Gauss (1777—1855), die met denzelfden term den discriminant van een quadratischen vorm (dus inderdaad iets bepalends) had aangeduid. Nadat Cauchy het weer door andere...

Lees verder
1930
2022-11-30
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

determinant

(determi'nant) m. (-en) Wisk. overzichtelijke formule voor de oplossing van vergelijkingen.

1916
2022-11-30
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Determinant

Determinant - (wiskunde). Bij de oplossing van een stel vergelijkingen van den eersten graad, bijv.: a1x+b1y+c1z =d1, a2x+b2y+c2z=d2, a3x+b3y+c3z=d3 krijgt men in de uitdrukkingen voor de onbekenden x,y,z omslachtige vormen opgebouwd uit de coëfficiënten a1 ,b1 ,C1 ,a2 ,b2 ,c2 , a3,b3,c3, en de bekende termen d1 ,d2 ,d3 . Zoo vindt men voor x, y e...

Lees verder
1908
2022-11-30
Vivat

Schrijver op Ensie

Determinant

In de wiskunde: een symbolische vergelijking van den vorm a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 zijnde een verkorting van den vorm a1 b2 c3 — a1 b3 c2 + a2 b3 c1 — a3 b1 c3 + a3 b1 c2 — a3 b2 c1

Lees verder
1898
2022-11-30
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Determinant

DETERMINANT, m. (-en), zekere voorstelling van eene som in de hoogere wiskunde.