Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Gepubliceerd op 09-03-2021

Determinant

betekenis & definitie

[v. Lat. determinans, determinantis, o.dw van determinare]

1 bepalend element, factor die een toestand of ontwikkeling bepaalt of althans medebepaalt;

2 (wisk.) verzameling van een onbep. aantal getallen in het kwadraat, in een vierkant geschreven in rijen en kolommen, waarmede bep. wiskundige vraagstukken kunnen worden opgelost.