2019-10-22

De voorm. Herv. kerk in Warder

(Warder 122) is een neoclassicistische zaalkerk uit 1847. De houten klokkentoren bevat een door Claude Fremy gegoten klok (1685). De voorgevel met omlijste ingang heeft een fronton in een als schijngevel opgetrokken smaller geveldeel.