Wat is de betekenis van De tering naar de nering zetten?

2023-03-29
Lexicon Nederlandstalige gezegden

Wikiquote (2020)

De tering naar de nering zetten

niet meer uitgeven dan dat je hebt

2023-03-29
Spreekwoorden en gezegden

F. Stoett (1977)

De tering naar de nering zetten

de uitgaven (vertering) regelen naar de verdiensten, naar wat men verdient met zijn zaken {nering). Reeds in het Mnl. bekend, o.a. in de vorm na der neren die tere set ten. Fr. gouverner sa bouche selon sa bourse; Hd. das Maul nach der Tasche richten; Eng. to cut one’s coat according to one’s cloth. — In Z.-Nederl. in dez. zin: me...

Lees verder
2023-03-29
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

De tering naar de nering zetten

D.w.z. zijne uitgaven regelen naar de inkomsten, ‘naar zijne beurs te markt gaan’ (C. Wildsch. 1,226), ‘zaaien naarden zak’ (Waasch Idiot. 753). In de middeleeuwen na derneren die tere setten; vgl. ook Mnl. fragm. 239, 163: Nae dattu goet hebts oft neeringhe, daernae soo sette altoos dijn teringhe...

Lees verder
2023-03-29
Levende taal verklarend woordenboek

T. Pluim (1921)

De tering naar de nering zetten

zijn uitgaven regelen naar zijn inkomsten. Tering is hier: vertering, en nering bet. broodwinning. Zich generen — een ambacht uitoefenen om er zijn kost mee te verdienen.

Lees verder
2023-03-29
Nederlandse spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden

F.A. Stoett

De tering naar de nering zetten

de uitgaven (vertering) regelen naar de verdiensten, naar wat men verdient met zijn zaken {nering). Reeds in het Mnl. bekend, o.a. in de vorm na der neren die tere set ten. Fr. gouverner sa bouche selon sa bourse; Hd. das Maul nach der Tasche richten; Eng. to cut one’s coat according to one’s cloth. — In Z.-Nederl. in dez. zin: me...

Lees verder