Wat is de betekenis van de sergeant-majoor is jarig?

2020
2021-08-05
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

de sergeant-majoor is jarig

(19e eeuw) (sold.) uitbetaling van het salaris. Vgl. Sint Salarius*. •Sergeant-majoor is jarig (De -, (mil.), het is uitbetaling van tractement; dit geschiedt om de vijf dagen door een sergeant-majoor, die dus schijnbaar tracteert. Vijf dagen = halve decade; gevolg van de invoering der Fransch-Republikeinsche tijdrekening. De uitdrukking komt...

Lees verder