Wat is de betekenis van sergeant-majoor?

2019
2021-08-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

sergeant-majoor

sergeant-majoor - Zelfstandignaamwoord 1. (militair) onderofficier in rang boven de sergeant staande en belast met de administratie en instructie van een compagnie De Russen vlogen „afgelopen maand zes keer onaangekondigd over Ests luchtruim”, preciseert Brandpunt in een schriftelijke reactie. Die informati...

Lees verder
1994
2021-08-05
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Sergeant-majoor

rang boven sergeant.

1993
2021-08-05
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Sergeant-majoor

onderofficier

1973
2021-08-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

sergeant-majoor

m. (-s), rang volgend op die van sergeant eerste klasse, (Nederland) of eerste sergeant (België). (e) In Nederland wordt de benaming sergeant-majoor gebruikt bij landen luchtmacht, behalve bij artillerie, cavalerie en marechaussee. Daar heet deze rang opperwachtmeester, →-onderofficier. In België wordt de benaming le sergeant-majoor...

Lees verder
1950
2021-08-05
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Sergeant-majoor

m. (-s), rang volgende op die van sergeant, veelal enkel majoor genoemd; sergeantmajoor-instructeur, belast met de instructie; sergeantmajoor-administrateur, belast met de administratie van een compagnie.

1949
2021-08-05
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Sergeant-majoor

onderofficiersrang, tussen sergeant 1e klasse en adjudant-onderofficier. Bij bereden wapens: opperwachtmeester.

1933
2021-08-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Sergeant-majoor

1° Bij de landmacht een onderofficier, in rang onmiddellijk boven den sergeant. In Ned. wordt de functie onderscheiden in s.-m. administrateur, die de administratie voert bij een compagnie, en s.-m. instructeur, die vervangende luitenantsdiensten verricht. A. Lohmeijer. 2° Bij de Ned. marine wordt deze rang-aanduiding (behalve bij het korps...

Lees verder
1916
2021-08-05
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Sergeant-majoor

Sergeant-majoor - onderofficiersrang, onmiddellijk boven dien van sergeant; wordt bij het Nederlandsche Leger onderscheiden in dien van s.-m. administrateur en s.-m. instructeur.

1898
2021-08-05
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

SERGEANT-MAJOOR

SERGEANT-MAJOOR - m. (-s), de onderofficier die aan het hoofd eener compagnie staat, veelal enkel majoor genoemd; opperwachtmeester.