Wat is de betekenis van Majoor?

2019
2021-09-19
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

majoor

majoor - Zelfstandignaamwoord 1. (militair) een rang van hoofdofficier in een aantal onderdelen van de strijdkrachten Hij werd bij de majoor op het matje geroepen. Verwante begrippen majoreren

Lees verder
2018
2021-09-19
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

majoor

majoor - zelfstandig naamwoord uitspraak: ma-joor 1. officier, één rang hoger dan kapitein ♢hij is bevorderd tot majoor in het leger Zelfstandig naamwoord: ma-joor de majoor de majoors...

Lees verder
1994
2021-09-19
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Majoor

afk. maj. [v. Lat. major = groter; zie maire] laagste rang van de hoofdofficieren.

1993
2021-09-19
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Majoor

hoofdofficier

1973
2021-09-19
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

majoor

[→Lat. maior, groter], m. (-s), 1. titel van de laagste hoofdofficiersrang: de rang volgt in Nederland op die van kapitein, in België op die van commandant (e); 2. aanspreektitel van sergeant-majoor. (e) De majoor wordt in de volksmond wel grootmajoor genoemd ter onderscheiding van de sergeantmajoor. Het woord majoor komt ook voor in ge...

Lees verder
1955
2021-09-19
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Majoor

militaire rang, volgende op kapitein; bataljonscommandant.

1952
2021-09-19
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Majoor

s., majoar.

1950
2021-09-19
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Majoor

(<Sp.), m. (-s), 1. hoofdofficier van de laagste rang; 2. verkorting van sergeant-majoor en tamboer-majoor.

Lees verder
1949
2021-09-19
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Majoor

in Ned. en Belg. leger de rang boven kapitein, laagste rang der hoofdofficieren. In combinatie met andere rangen betekent M. oudste of hoogste, b.v. sergant-M., tamboer-M.

1948
2021-09-19
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

majoor

m. hoofdofficier, een rang hoger dan kapitein.

1933
2021-09-19
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Majoor

i/h leger: 1) ook: groot-majoor, laagste hoofdofficiersrang, volgt op kapitein; 2) afkorting v. sergeant-majoor, op één na hoogste onderofficiersrang, tusschen sergeant en adjudant-onderofficier.

Lees verder
1933
2021-09-19
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Majoor

Laagste van de hoofdofficiersrangen. De m. is commandant van een bataljon infanterie, een afd. artillerie of een overeenkomstig onderdeel. De sergeant-majoor wordt door zijn ondergeschikten ook aangesproken met majoor.

1916
2021-09-19
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Majoor

Majoor - (van Lat. major), grootere, oudste; titel van den laagsten hoofd-officiersrang.

1898
2021-09-19
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Majoor

Majoor m. (-s) hoofdofficier van den laagsten rang, die de leiding heeft van een bataljon; — verkorting van sergeant-majoor en tamboer-majoor.

Lees verder
1870
2021-09-19
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Majoor

Majoor is de naam van een militairen rang, welke op dien van kapitein of ritmeester volgt. Die rang, de onderste trap van hoofdofficier, is in de 16de eeuw ontstaan en wél in Spanje, waar de bezitter van dezen rang mayor geheeten werd. Bij de infanterie staat hij aan het hoofd van een bataljon, — bij de kavallerie voert hij bevel over twee eskadron...

Lees verder