Wat is de betekenis van De kaas snijden?

2023-05-30
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

de kaas snijden

(1857) (sold.) er netjes uitzien. • “Ja!” antwoordt Jan. Zoo.n poetje aan je arm, hé? en daar zondags meê voor je pleizier uit, hé? dan ken je de kaas snijden! (Gelderland: tweemaandelijksch tijdschrift voor Nederlandse letterkunde. 1857) • Ja, trotsche mensch1), dit moet gij weten, Gij, die de kaas snij...

Lees verder
2023-05-30
Nederlandse spreekwoorden

F.A. Stoett (1923-1925)

De kaas snijden

D.w.z. royaal doen, geuren, pronken, naast 'm snijden, er netjes uitzien. Zie Harreb. I, 372; Onze Volkstaal II, 120; Volkskunde XXII, 87; Woordenschat, 536: kaassnijer (mil.), een klein burgerlijke dandy; Antw. Idiot. 634: kaassnij(d)er, stoffer, pocher, windmaker; Schoolm. 240:Ja, trots...

Lees verder