Wat is de betekenis van kaas?

2020
2022-05-21
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

kaas

zuivelproduct. gewoonlijk geel, roomkleurig of wit zuivelproduct dat door persing gemaakt wordt uit wrongel (de samengeklonterde massa in gestremde melk), dat snijdbaar of smeerbaar kan zijn, veelal in de vorm van dikke schijven of ronde bollen op de markt komt en onder meer als broodbeleg wordt gebruikt. Voorbeelden: Melkzuurbacteri...

Lees verder
2020
2022-05-21
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

kaas

1) (1994) (scheldw.) autochtone Nederlander of blanke in de ogen van Surinamers en Marokkanen. Een allochtoon die volgens sommige Marokkanse jongeren te veel de normen en waarden van de Nederlandse samenleving overneemt, wordt misprijzend een 'kaasslaaf' genoemd. Wellicht is hierbij gedacht aan 'slaaf van de kaaskop*'. Zie ook kaashoer* en verkazin...

Lees verder
2018
2022-05-21
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

kaas

kaas - zelfstandig naamwoord 1. uit melk gemaakt broodbeleg ♢ wil je kaas op je boterham? 1. belegen kaas [wat langer gerijpte kaas] 2. de kaas niet van je brood laten eten...

Lees verder
2017
2022-05-21
Soldaten

Jargon & Slang van Soldaten

Kaas

Kaas - slangterm voor een adjudant-onderofficier. Betekent ook kunde, bijv. bouwkaas, krijgskaas. Kilometers kaas gegeten hebben: al heel lang in dienst zijn.

2017
2022-05-21
Martin Meulenberg

Lexicon van de multiculturele samenleving

Kaas

Scheldwoord voor autochtone Nederlanders, gebruikt in sommige kringen van Marokkaanse jongeren.

2016
2022-05-21
Culinair van a tot z

Culinair van a tot z

kaas

Verzamelnaam voor een zuivelproduct dat wordt bereid uit melk, al of niet gekruid. Het komt als voedingsmiddel in alle soorten, smaken, benamingen en grootten voor.

2007
2022-05-21
Scheldwoordenboek

Geschreven door Marc de Coster © 2007

kaas

autochtone Nederlander of blanke in de ogen van Surinamers en Marokkanen. Een allochtoon die volgens sommige Marokkaanse jongeren te veel de normen en waarden van de Nederlandse samenleving overneemt, wordt misprijzend een kaasslaaf genoemd. Wellicht is hierbij gedacht aan slaaf van de kaaskop. Zie ook kaashoer. In de Franse grootsteden wordt een...

Lees verder
2005
2022-05-21
Harold Hamersma

wijnbegrippen in gewone mensentaal

kaas

Grootste gastronomische miskleun: bij kaas hoort rode wijn. Er bestaat namelijk niet één kaas maar honderden verschillende. En om het overzichtelijkte houden, heeft iedere kaas het liefst zijn eigen wijn. En vaker wit dan rood. Kaasplateautjes zijn dan ook een vinologische ramp. Een beetje sommelier gééft bij ieder stukje zuivel een bijpassende wij...

Lees verder
1998
2022-05-21
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Kaas

1. de- is op tafel,nu mogen de pikante moppen en verhaaltjes verteld worden. Een zinspeling op het vroegere gebruik om na het dessert kaas op te dienen. De dames verwijderden zich dan van tafel. 2. de- snijden,pronken; goede sier maken (met kleding); zich als een fat gedragen. De uitdr. komt al voor bij Harrebomée 1858. In het soldatenslang van de...

Lees verder
1981
2022-05-21
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Kaas

een zuivelprodukt dat meestal wordt verkregen door bij de melk een stremsel (met als werkzame stof lebenzymen) te doen, maar soms door melkzuurgisting onder invloed van bacteriën (weke kaas). Eiwitten (waaronder caseïne), melkvet en nog andere bestanddelen scheiden zich van het vocht, de kaaswei. Met behulp van kaasdo...

Lees verder
1981
2022-05-21
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Kaas

is een verzamelnaam voor produkten uit melkeiwit. De kaasstof wordt d.m.v. lebferment uit zoete melken d.m.v. melkzuurgisf/ng uit zure melk neergeslagen. De zich daarbij afscheidende wei met de zouten en het grootste deel van de melksuiker wordt verwijderd. De natuurlijke toestand van de kaasstof komt overeen met die van de uit zoete melk bereide z...

Lees verder
1977
2022-05-21
Erotisch woordenboek

Hans Heestermans

kaas

kaas - in de verb, de kaas van de jood is op, gezegd van iem. die door ouderdom of uitspattingen impotent is (vgl. uitverkocht zijn), (HANSIE, Nachtboek v. e. Kinderjuffr. 173 [eind 19e e.]) en; de kater aan de kaas laten komen, iem. laten ‘snoepen’, sexueel laten genieten. By aldien gy my in den Biegt iets verzwegen mogt hebben, en dat...

Lees verder
1976
2022-05-21
Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

KAAS

Volgens de Statistische Overzichten van het Produktschap voor Zuivel over 1973 bedroeg de melkproduktie in Friesland in dat jaar ca. 1.520 miljoen kg., wat ongeveer 17 proc. van de totale Ned. melkproduktie was. Van deze hoeveelheid wordt in Frl., met zijn 560.000 inwoners, slechts een gering percentage in directe consumptie gebracht in de vorm van...

Lees verder
1973
2022-05-21
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

kaas

m. (kazen), 1. een zuivelprodukt, bereid uit het dik van gestremde melk ⓔ, — maken (als coll.) het genoemde produkt in vormen zoals het ergens aanwezig is: een partij —; — opladen; jonge —, belegen —; een stuk —; een boterham met —; een broodje -; magere -, uit afgeroomde melk (minder dan 20% vet in de drog...

Lees verder
1972
2022-05-21
OHS1

Oosthoek Encyclopedie supplement

Kaas

m. (kazen), 1. een zuivelprodukt, bereid uit het dik van gestremde melk. Voor een overzicht van de wereldproduktie aan kaas zie afb.p.360.

1972
2022-05-21
ABC van de Hengelsport

Schrijver op Ensie

Kaas

Kaas - (zie Aas).

1958
2022-05-21
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

KAAS

Bereiding op de boerderij. Vond tot ca. 1900 plaats, maar alleen in het weideseizoen, en vrijwel niet in de Wouden. Boter was voor Frl. belangrijker dan K., vandaar dat deze meest van ondermelk bereid werd: magere, grove, zgn. kanter-K., zonder kruiden. Zoetemelkse K. kwam uit bepaalde bouwstreken (vooral om Dokkum).Het proces verliep aldus: a. d...

Lees verder
1954
2022-05-21
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Kaas

een op allerlei wijzen (meestal door fermentwerking) uit melk bereid stremmingsproduct, met sterk wisselend gehalte aan eiwitten, eiwitsplitsingsproducten en vet. Buitendien grote waarde door smakelijkheid en gehalte aan mineralen.

1954
2022-05-21
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Kaas

Van de eerste tijden, dat de mens melkveehouder was, heeft hij waarschijnlijk ook kaas gemaakt. Dit was een product, dat hij nodig had, omdat hij het kon bewaren, wat met de melk niet mogelijk is. K. wordt gemaakt door de kaasstof uit de melk af te scheiden; deze sluit dan het grootste gedeelte van het vet in, terwijl ook opgeloste bestanddelen uit...

Lees verder
1952
2022-05-21
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Kaas

s., tsiis; jonge —, nije tsiis; belegen —, bilegere, âlde tsiis; eigen gemaakte —, boeretsiis; weke —, triuwel; karnemelkse —, potsjetsiis; vanhoudend, tsizich; zich deniet van het brood laten eten, jin de bûter n...

Lees verder