Wat is de betekenis van De Groeve in Zuidlaren?

2023-12-10
Monumenten in Nederland: Drenthe

R. Stenvert (2001)

De Groeve in Zuidlaren

De Groeve. Deze nederzetting ten noordoosten van Zuidlaren is ontstaan na 1850. De openbare lagere school ‘De Schuthoek’ (Hunzeweg 82) is rond 1925 gebouwd als een tweeklassige school in expressionistische vormen. De naastgelegen onderwijzerswoning (Hunzeweg 84) dateert uit dezelfde tijd. De voorm. zuivelfabriek (Hunzeweg 18-20) werd i...