Wat is de betekenis van Dagorder (leger)?

1937
2021-06-18
Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Dagorder (leger)

Schriftelijke toespraak van den bevelhebber aan zijn troepen. Afkondiging in het leger. Afkondiging van de bevelen van den gezaghebber voor den loopenden dag. Afkondiging van een bijzondere mededeeling van den gezaghebber.De generaal las de volgende dagorder voor. Bij afzonderlijke dagorder eervol vermeld.

Lees verder