Wat is de betekenis van Koninklijk Nederlands-Indisch Leger?

2023-04-01
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (knil), tot 1830 als Indische strijdmacht, met gedeeltelijk ter plaatse aangeworven personeel, een onderdeel van het Nederlandse leger; bij kb van 10.3.1832 verheven tot zelfstandig leger. In 1830 telde het knil 603 Europese en 37 inheemse officieren en verder 12 905 onderofficieren en manschappen, waarvan 5700 E...

Lees verder
2023-04-01
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

(KNIL ), tot 1830 als Indische strijdmacht, met gedeeltelijk ter plaatse aangeworven personeel, een onderdeel van het Ned. leger, maar bij KB van 10.3.1832 verheven tot zelfstandig leger. Het KNIL lelde 1830 603 Europese en 37 inheemse officieren, en 12905 onderofficieren en manschappen, waarvan 5700 Europeanen. In mei 1940 bedroeg de sterkte 3200...

Lees verder
2023-04-01
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

(KNIL), tot 1830 als Ned.Indische strijdmacht met gedeeltelijk ter plaatse aangeworven personeel, een onderdeel van het Ned. leger, maar bij KB van 10.3.1832 ver heven tot zelfstandig leger. Het KNIL telde in 1830 603 Europese en 37 inheemse officieren, en 12905 onderofficieren en manschappen, waarvan 5700 Europeanen. In mei 1940 bedroeg de sterkte...

Lees verder