Woordverklaring

Dr. L.M. Metz - 1937

Gepubliceerd op 18-08-2020

Dagorder (leger)

betekenis & definitie

Schriftelijke toespraak van den bevelhebber aan zijn troepen. Afkondiging in het leger.

Afkondiging van de bevelen van den gezaghebber voor den loopenden dag. Afkondiging van een bijzondere mededeeling van den gezaghebber.De generaal las de volgende dagorder voor. Bij afzonderlijke dagorder eervol vermeld.