Wat is de betekenis van Dagelijks Bestuur?

2016
2023-03-20
Waterschaps begrippenlijst

Hoogheemraadschap van Rijnland (2016)

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur van Rijnland, het college van dijkgraaf en hoogheemraden is belast met de dagelijkse gang van zaken van het waterschap. De leden zijn door het algemeen bestuur benoemd.

1949
2023-03-20
De Kleine Winkler Prins

Winkler Prins (1949)

Dagelijks bestuur

uit het gehele bestuur gekozen klein college, belast met de leiding der dagelijkse zaken. In Ned. berust in de gemeente het D. bij het college van B. en W. (burgemeester en wethouders), in de provincie bij Gedeputeerde Staten. In Belg. is het D. in de gemeenten opgedragen aan het college van burgemeester en schepenen, inde provinciën aan de be...

Lees verder
1947
2023-03-20
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

DAGELIJKS BESTUUR

noemt men een uit het gehele bestuur afzonderlijk gekozen en samengesteld college, belast met de dagelijkse behandeling van de zaken. Speciaal bij het bestuur van een gemeente spreekt men van dagelijks bestuur en verstaat hieronder het college van burgemeester en wethouders. Bij het bestuur van de provincie kan men onder dagelijks bestuur ve...

Lees verder
1930
2023-03-20
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

dagelijks bestuur

(‘da:gələʞz) o. bestuur dat geregeld bijeenkomt ter afdoening der gewone zaken : burgemeester en wethouders vormen het der gemeente.