2020-04-07

raad van bestuur

raad van bestuur - Ander woord voor directie van een bedrijf; wordt vaak gebruikt voor directies van grote beursgenoteerde bedrijven. De raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders van een bedrijf en bij structuurvennootschappen door de raad van commissarissen.

2020-04-07

Raad van bestuur

Het hoogste, besturende orgaan in overwegend grote ondernemingen (concerns, holdings, groepen van ondernemingen). Synoniem: centrale directie, in onderscheid van de directies van onderdelen van die onderneming en ter benadrukking van de algemeen besturende taak. De raad van bestuur houdt zich hoofdzakelijk bezig met vraagstukken van de lange termijn (beleidsvorming en strategievorming) en met de algemene coördinatie tussen de verschillende bedrijfsonderdelen. De raad van bestuur functioneert mee...

2020-04-07

Raad van Bestuur

Orgaan binnen een nv of bv dat belast is met de dagelijkse leiding en met de planning op lange en korte termijn.

2020-04-07

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur zal het plan integraal willen beoordelen, maar sterk op de hoofdlijnen. Vooral de managementsamenvatting zal hun aandacht hebben. Vragen zijn daarbij bijvoorbeeld: - Past deze investering in de strategische doelstellingen en de aandachtspunten voor dit moment - Zijn de commerciële, operationele en financiële aanpak goed uitgewerkt en past de marktbenadering in de brede visie en strategie van de onderneming - Wat voor externe publiciteit kan dit opleveren en zijn er mogelijke...