Dagelijks Bestuur betekenis & definitie

Het dagelijks bestuur van Rijnland, het college van dijkgraaf en hoogheemraden is belast met de dagelijkse gang van zaken van het waterschap. De leden zijn door het algemeen bestuur benoemd.