Wat is de betekenis van Contrescarp?

2013
2023-01-30
Bart Janssen

--

Contrescarp

Een contrescarp is een talud aan de buitenzijde van de gracht, al of niet met een muur bekleed. Soms duidt deze term ook de buitenoever van de gracht aan, met inbegrip van de gedekte weg en het glacis.

1994
2023-01-30
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Contrescarp

[Fr. contrescarpe] buitenoever van een vestinggracht.

1990
2023-01-30
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

contrescarp

contrescarp - Tegenover de 'escarpen' gelegen en soms beklede 'taluds'; ook wel 'buitengrachtsboord'; de buitenwaarts ervan gelegen 'bedekte wegen' en het 'glacis' worden soms ook tot de contrescarp gerekend. Naar buiten liggende hellingen van omringende verdedigingswaterwerken. Voor de naar binnen...

Lees verder
1973
2023-01-30
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Contrescarp

[tegenover de escarp], m. (-en), (vestingbouwkunde) steil buitentalud van een vestingof fortgracht, veelal bekleed met een muur, bedekte weg.

1955
2023-01-30
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Contrescarp

buitenhelling van een fortgracht.

1950
2023-01-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Contrescarp

(<Fr.), v. (-en), (vest.) buitenboord van een vestinggracht; bedekte weg met het glacis buiten een gracht of vesting.

1948
2023-01-30
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

contrescarp

v. buitenhelling van een fortgracht.

1947
2023-01-30
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

CONTRESCARP

heet in de vestingbouw het al of niet met een muur beklede talud aan ’s vijands zijde van de hoofdgracht van een vestingwerk. (De zijde van de verdediger heet escarp, afgeleid van het Italiaanse woord scarpa = schoen of schoeiing, dus contrescarp = „tegenschoeisel” bij Stevin). Dikwijls wordt echter onder contrescarp...

Lees verder
1933
2023-01-30
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Contrescarp

Contrescarp - bekleedingsmuur, aan den kant van den vijand, van een droge vesting- of fortgracht. In de hoeken werden, om daaruit de gracht in twee takken te bestrijken, ➝ kazematten ingebouwd, genaamd contrescarpcoffers, voor het eerst toegepast door Wallrave, later ook in de 19e en 20e eeuw. Soms vinden ook toepassing zgn. contrescarpgalerijen, d...

Lees verder
1916
2023-01-30
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Contrescarp

Contrescarp - (of buitengrachtsboord), de aan de zijde van den vijand gelegen oever van de om een verdedigingswerk liggende gracht.

1914
2023-01-30
De vreemde woorden

De vreemde woorden, verklarend woordenboek door Fokko Bos.

contrescarp

contrescarp, - v., buitenhelling eener fortgracht.

1900
2023-01-30
Collectie Nederland

Collectie Nederland: Musea, Monumenten en Archeologie

contrescarp

Tegenover de escarp gelegen en soms bekleed talud.; De buitenwaarts ervan gelegen bedekte weg en het glacis worden soms ook tot de contrescarp gerekend. (Stichting Menno van Coehoorn)

1898
2023-01-30
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Contrescarp

CONTRESCARP, v. (-en), (vest.) uiterste rand of helling der gracht; tegenwal, bolwerk; bedekte weg met het glacis.

1864
2023-01-30
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

contrescarp

contrescarp - v. (contrescarpen), (vest.) uiterste rand of helling der gracht; tegenwal, bolwerk; bedekte weg met het glacis