Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Gepubliceerd op 24-04-2019

Contrescarp

betekenis & definitie

Contrescarp - bekleedingsmuur, aan den kant van den vijand, van een droge vesting- of fortgracht. In de hoeken werden, om daaruit de gracht in twee takken te bestrijken, ➝ kazematten ingebouwd, genaamd contrescarpcoffers, voor het eerst toegepast door Wallrave, later ook in de 19e en 20e eeuw.

Soms vinden ook toepassing zgn. contrescarpgalerijen, d.z. bomvrije lokalen achter de contrescarp.

H. Lohmeijer.