Wat is de betekenis van collectie?

2023-12-11
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

collectie

collectie - Zelfstandignaamwoord 1. een verzameling van bij elkaar passende voorwerpen of zaken Hij had een complete collectie kroonkurken te koop aangeboden op het internet. 2. assortiment, verzameling van goederen die in een winkel te koop is i.v.m. een bepaalde omstandigheid ...

2023-12-11
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

collectie

collectie - zelfstandig naamwoord uitspraak: col-lec-sie 1. verzameling, vaak van waardevolle dingen ♢ hij heeft een mooie collectie schilderijen 2. serie kledingmodellen van een ontwerper ♢ er...


Direct alle 16 resultaten bekijken?

Start nu je gratis proefperiode!

2023-12-11
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Collectie

[Fr. collection] 1 verzameling van doorgaans gelijksoortige, vaak waardevolle voorwerpen, bijv.: een - schilderijen; 2 het geheel van kledingstukken, behorend tot de mode van een bepaald seizoen.

2023-12-11
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Collectie

(kollektie) verzameling; groot aantal

2023-12-11
Woordenboek Nederlandse termen van Bibliotheek en documentaire informatie

dr. P.J. van Swigchem en E.J. Slot (1990)

collectie

verzameling documenten, doelgericht bijeengebracht op basis van expliciete dan wel impliciete criteria. - verzameling [1].

2023-12-11
Art & Architecture Thesaurus

Getty Research Institute (1990)

collectie

collectie - Wordt gebruikt voor verzamelingen voorwerpen die zijn samengebracht door een individu of organisatie.

2023-12-11
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Collectie

verzameling; aantal

2023-12-11
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Collectie

(<Fr.), v. (-s, ...tiën), verzameling vangelijksoortige voorwerpen, inz. van waarde volle stukken die als zodanig opzettelijk bijeengebracht zijn: een fraaie collectie schilderijen, boeken, postzegels.

2023-12-11
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

collectie

v. verzameling; aantal, menigte.

2023-12-11
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

collectie

v. collecties of collectiën (Fr. [Lat. collectiol: verzameling [van gelijksoortige voorwerpen]): een collectie schilderijen, (tie = sie).

2023-12-11
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

collectie

collectie - v., verzameling; aantal.

2023-12-11
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Collectie

Verzameling van kunst- of wetenschappelijke voorwerpen; een schilderijencollectie, een vlindercollectie, enz.

2023-12-11
De kleine Zuiveraar - vreemde woorden woordenboek

G.F. Callenbach (1908)

Collectie

verzameling.

2023-12-11
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Collectie

vr. Fr., verzameling.

2023-12-11
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Collectie

COLLECTIE, v. (-s. -tiën), verzameling van gelijksoortige voorwerpen: eene fraaie collectie schilderijen, boeken, postzegels.

2023-12-11
Beknopt kunstwoordenboek

I.M. Calisch (1864)

collectie

collectie - v. (collectiën), verzameling; aantal