Wat is de betekenis van Collectieve goederen?

2018
2021-04-20
Algemene economische basisprincipes

Algemene economische basisprincipes

Collectieve goederen

Goederen die niet te splitsen zijn in individuele eenheden die aan de afzonderlijke gebruikers verkocht kunnen worden.

2017
2021-04-20
Algemene economie en bedrijfsomgeving

Algemene economie en bedrijfsomgeving

Collectieve goederen

Goederen die door de overheid worden geproduceerd en ter beschikking worden gesteld, omdat ze niet via de markt kunnen worden geproduceerd. Het is namelijk niet mogelijk mensen uit te sluiten van het genot van deze goederen.

2008
2021-04-20
Praktische Economie havo 3

Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

collectieve goederen

Goederen die niet in individueel leverbare eenheden verkocht kunnen worden.

2008
2021-04-20
Praktische economie vwo 3

BEGRIPPENLIJST UIT PRAKTISCHE ECONOMIE VWO 3

collectieve goederen

Goederen die niet in individueel leverbare eenheden verkocht kunnen worden.

1973
2021-04-20
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

collectieve goederen

een van de door de overheid geleverde collectieve en kwasi-collectieve voorzieningen. →gemeenschapsvoorzieningen.