Wat is de betekenis van Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)?

2018
2021-01-20
Algemene economische basisprincipes

Algemene economische basisprincipes

Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

Overeenkomst die de arbeidsvoorwaarden in een individuele onderneming of bedrijfstak regelt.

2018
2021-01-20
Centraal Bureau voor de Statistiek

Begrippenlijsten van het CBS

Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)

Een overeenkomst waarin afspraken worden vastgelegd die werkgevers- en werknemersorganisaties maken over de arbeidsvoorwaarden van werknemers in een bedrijf of bedrijfstak. Zie ook: Arbeidsovereenkomst, Arbeidsvoorwaarden, Werknemer

2010
2021-01-20
Leerboek HRM

Leerboek HRM

Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

Afspraken tussen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers omtrent arbeidsvoorwaarden binnen een bepaalde sector of bedrijf. Arbeidsvoorwaarden gaan onder andere over lonen, arbeidstijden, sociale verzekeringen en pensioenen.

2008
2021-01-20
Praktische Economie havo 3

Begrippenlijst uit Praktische Economie havo 3

collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

Een overeenkomst waarbij alle werknemers van een (groot) bedrijf of van een hele bedrijfstak dezelfde arbeidsovereenkomst met hun werkgever(s) hebben.

2008
2021-01-20
Praktische economie vwo 3

BEGRIPPENLIJST UIT PRAKTISCHE ECONOMIE VWO 3

collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

Een overeenkomst waarbij alle werknemers van een (groot) bedrijf of van een hele bedrijfstak dezelfde arbeidsovereenkomst met hun werkgever(s) hebben.

1991
2021-01-20
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)

Een overeenkomst tussen één of meer werkgevers of één of meer rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen van werkgevers enerzijds en één of meer rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen van arbeiders anderzijds, waarbij voornamelijk of uitsluitend worden geregeld arbeidsvoorwaarden bij (individuele) arbeidsovereenkomsten in acht te nemen. A...

Lees verder