Wat is de betekenis van Codex Argenteus?

1973
2021-09-22
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Codex Argenteus

[zilveren codex], een handschrift in de universiteitsbibliotheek te Uppsala, dat door Wulfilas in het Gothisch vertaalde evangeliefragmenten bevat. Het purperkleurig perkament werd in de 6e eeuw in Noord-Italië beschreven met gouden en zilveren letters. Uitgave: Der goth. Bibel, door W.Streitberg, (2 dln. 1965).

Lees verder
1949
2021-09-22
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Codex argenteus

(lett. zilveren handschrift) handschrift, waarin de Gotische Evangeliefragmenten bewaard zijn; na vele omzwervingen (o.a. te Leiden) thans te Uppsala (Zweden). Het manuscript is zeer kostbaar; met gouden en zilveren letters is de tekst geschreven op een purperkleurig vellum.

Lees verder
1933
2021-09-22
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Codex argenteus

(Lat.), met zilveren letters geschreven Gothische bijbelvertaling, berust te Upsala in Zweden.

1933
2021-09-22
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Codex argenteus

Codex argenteus - (Lat., = zilveren codex) is een handschrift van de Heilige Schrift in het Gotisch, dateerend uit de 5e of 6e eeuw. Het wordt aldus genoemd, ófwel omdat de band van de 17e eeuw van massief zilver is, óf omdat het met zilveren letters geschreven is. Het is het meest belangrijke van hetgeen overgebleven is van den Gotis...

Lees verder