Wat is de betekenis van codex?

2019
2021-09-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

codex

codex - Zelfstandignaamwoord 1. bewaard gebleven oud handschrift 2. zangbundel van een studentenvereniging Woordherkomst afgeleid van het Latijnse 'caudex' (houtblok)

Lees verder
2018
2021-09-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

codex

codex - zelfstandig naamwoord uitspraak: ko-deks 1. middeleeuws handgeschreven boek ♢ in het Plantijnmuseum in Antwerpen kun je verschillende codices bewonderen Zelfstandig naamwoord: ko-deks de codex ...

Lees verder
2004
2021-09-17
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Codex

Codex (lat. handschrift) is een in een boekband bijeengebonden manuscript van een aantal afzonderlijke bladen (in tegenstelling tot een boekrol). De naam codex duidt meestal op een verzameling van kracht zijnde wetten, verdeeld naar onderwerp en in chronologische volgorde; zie bijvoorbeeld Codex Justinianus.

2004
2021-09-17
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Codex

Algemeen: een met de hand geschreven boek Het heeft soms ook de betekenis van ‘wetboek’, bijvoorbeeld de codex Justinianus.

1994
2021-09-17
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Codex

afk. cod. [Lat. = caudex= eig.: boomstam, met was bestreken plankje, boek, wetboek] 1 wetboek; 2 oud handschrift.

Lees verder
1993
2021-09-17
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Codex

handschrift

1973
2021-09-17
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

codex

[Lat., caudex,boomstam, houtblok], m. (-dices), handschrift, m.n. oud handschrift van een van de Griekse of Romeinse klassieken; constitutionum, kortweg codex, een van de vier delen van het onder keizer Justinianus tot stand gekomen Corpus Iuris Civilis, dat sinds 534 bindend was. Oorspronkelijk was een codex een stel wastafeltjes; dit was voorbeel...

Lees verder
1962
2021-09-17
Archeologische Encyclopedie

Alles over Archeologie

Codex

In de klass. oudh.: Houten wastafeltjes, door touwtjes bijeengehouden. Sinds de 2e eeuw n.C. een gebonden boek van perkamentbladen.

1958
2021-09-17
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

CODEX

Naam van handschriftelijke verzamelingen van Oudfr. wetteksten (C. Aysma enz.). Soms ook van een verzameling brieven (C. Saeckma).Codex Aysma. Oudfr. handschrift, meestal aangeduid als A (Oxford, Bodleian Library, Ms. Junius 78), ca. 1500 geschreven door verschillende afschrijvers, wrsch. in Z.-Westergo, 324 blz. Het bevat: Excerpta legum, ‘...

Lees verder
1955
2021-09-17
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Codex

oorspr. blok hout, bundel plankjes of perkament om op te schrijven; oud handschrift; wetboek en verzameling voorschriften.

1955
2021-09-17
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

CODEX

duidt in strikte zin handschriften aan, waarvan de afzonderlijke delen tot een boek zijn samengevouwen en niet tot een rol opgerold. De boekrol laat slechts een beperkte hoeveelheid tekst toe en perkament leent zich moeilijk tot oprollen. De meeste bewaarde bijbelhandschriften hebben de codex-vorm (zie Bijbel), die wij het eerst bij christelijke p...

Lees verder
1950
2021-09-17
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Codex

(Lat.), m. (codices), handschrift, in ’t bijz.. gebruikt voor de oude handschriften der Klassieken; — codex argenteus, het enige handschrift van Ulfila’s Gotische bijbelvertaling ; — codex constitutionum, kortweg codex, een der vier delen van het onder keizer Justinianus tot stand gekomen Corpus Juris Civilis, verbindend sed...

Lees verder
1949
2021-09-17
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Codex

(Caudex), oorspr. stuk hout zonder schors, houten tafeltjes dienend om met was bestreken als schrijftafeltjes te dienen; later: geschreven oorkonden (C. membranaceus, op perkament; C. chartaceus, op papier geschreven); sinds de uitvinding der boekdrukkunst: een handschrift, zo b.v.: C. argentens, het te Uppsala bewaarde handschrift van Wulfïla...

Lees verder
1933
2021-09-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Codex

Codex - oorspronkelijk de naam voor wastafeltjes; later voor de daarop of op ander materiaal (perkament, papier e.d.) geschreven oorkonden. Zoo ontstonden de volgende beteekenissen voor c.: 1° Registratieboek omtrent inkomsten en uitgaven bij de Romeinen. 2° Verzameling van wetten. Deze verzamelingen zijn in het Oude Rome ontstaan deels in...

Lees verder
1928
2021-09-17
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Codex

is ook een Latijns woord. Oorspronkelijk werd het geschreven caudex, d.i. een stuk hout, ontdaan van de schors. Later werd het woord caudex of codex in figuurlijken zin gebruikt voor een houten schrijfplankje of een verzameling van die plankjes, die, bijeengebonden of aaneengeregen, een boek vormden; in het bizonder een wetboek of een heilig boek....

Lees verder
1916
2021-09-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Codex

Codex - (Lat.), een onbeschreven boek, bestaande uit samengebondene losse bladen. Deze bladen bestonden oorspr. uit dunne, met was bestreken, houten plankjes, later uit perkament. Een beschreven boek heet codex manuscriptus, afgekort cod. ms. Het meervoud (codices) wordt gewoonlijk afgekort codd. mss. In den keizertijd beteekent het ook een wetboek...

Lees verder
1910
2021-09-17
Grieksche en Romeinsche Oudheid

Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid

Codex

Codex - een blok hout, een strafblok aan het been. Ook eene verzameling wastafeltjes om op te schrijven, van achteren aaneengehecht, evenals onze leitjes. Vervolgens ook een boek van papier of perkament, ingenaaid. Ten slotte ook een wetboek, b.v. codex Iustinianēus. Codex accepti et expensi = kasboek.

Lees verder
1898
2021-09-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Codex

CODEX, m. (codices), oud handschrift; codex argenteus, het eenige handschrift van Ulfila’s Gotische bijbelvertaling, berustende in de bibliotheek der hoogeschool te Upsala in Zweden, met zilveren letters op purperkleurig perkament geschreven.

1870
2021-09-17
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Codex

Codex is oorspronkelijk stam, het hout, dat onder den bast van een boom zit. Vóór de uitvinding van het papier schreef men op houten tafeltjes, met was overtrokken, die, wanneer ze beschreven waren, in den vorm van een boek bijeengevoegd en codex genoemd werden. Na de uitvinding der boekdrukkunst bleef codex de beteekenis van een groot hoek behoude...

Lees verder