Wat is de betekenis van Codex Gregorianus?

1973
2021-09-17
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Codex Gregorianus

een (verloren gegane) onder de regering van de Romeinse keizers Diocletianus en Maximianus door de (overigens onbekende) jurist Gregorius samengestelde verzameling keizerlijke constitutiones van de keizers Hadrianus tot Diocletianus (291). De verzameling is verloren gegaan. ➝ Codex Hermogenianus.

1949
2021-09-17
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Codex gregorianus

verzameling keizerlijke constituties (= verordeningen), samengesteld door Rom. jurist Gregorius, ca 300 n.C.

1933
2021-09-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Codex gregorianus

Codex gregorianus - particuliere verzameling van wetten (keizerlijke verordeningen, leges), waarvan de oudste teruggaan tot keizer Hadrianus, terwijl de jongste dateeren van 294 na Chr. De samensteller Gregorius is overigens onbekend. Vermoed wordt, dat hij hoogleeraar was in de school van Berytus (Beiroet). De C. G. is slechts fragmentarisch beken...

Lees verder
1916
2021-09-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Codex Gregorianus

Codex Gregorianus - een onder de regeering van Diocletianus en Maximianus (± 300 n. C.) door den jurist Gregorius samengestelde verzameling van keizerl. constituties, waarschijnlijk aanvangende met de verordeningen van Keizer Hadrianus.